جمعه 8 مهر 1401 - 09:34

آرشیو

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 71 جلسه هفتاد و یکم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 15/11/1398 بررسی طایفه دهم بحث درباره روایات طایفه دهم بود؛ چهار […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 70   جلسه هفتادم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 1398/11/14 بررسی طایفه دهم عرض شد طایفه دهم از روایات دلالت بر […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- اشکال دوم به طایفه نهم و بررسی آن- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 69 جلسه شصت و نهم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- اشکال دوم به طایفه نهم و بررسی آن- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین 1398/11/13   عرض […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اج’نبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- بررسی اشکال اول به طایفه نهم

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 68 جلسه شصت و هشتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- بررسی اشکال اول به طایفه نهم 12/11/1398   خلاصه جلسه گذشته بحث در طایفه نهم از روایات بود، روایاتی که دلالت بر […]

اجتماع امر و نهی– تنبیهات – تنبیه اول: عبادات مکروهه – راه حل اجمالی محقق خراسانی

اسفند 29, 1398

متن پی دی اف جلسه 79 جلسه هفتاد و نهم اجتماع امر و نهی– تنبیهات – تنبیه اول: عبادات مکروهه – راه حل اجمالی محقق خراسانی 1398/11/30 تنبیه اول  تنبیه اول پیرامون عبادات مکروهه است. در جلسه قبل توضیح دادیم که چرا مسئله عبادات مکروهه به عنوان یک تنبیه مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و دلیل […]

اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول

اسفند 29, 1398

متن پی دی اف جلسه 78 جلسه هفتاد و هشتم اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول 1398/11/29 تفصیل پنجم  تفصیل پنجم در مسئله اجتماع امر و نهی، تفصیل بین نظر عقل و عرف است. یکی از اقوالی که در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد این […]

اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها

اسفند 29, 1398

متن پی دی اف جلسه 76 جلسه هفتاد و ششم اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها 1398/11/27 قول سوم : تفصیل در مسئله تا کنون ادله جواز اجتماع امر و نهی و همچنین ادله امتناع اجتماع را ذکر کردیم. تمام ادله امتناع باطل شد و از […]

اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – نتیجه

اسفند 29, 1398

متن پی دی اف جلسه 75 جلسه هفتاد و پنجم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – نتیجه 1398/11/21 نتیجه دلیل ششم در دلیل ششم از ادله جواز اجتماع امر و نهی چهار مقدمه ذکر شد، اما نتیجه این چهار مقدمه چیست؟ چگونه از انضمام این چهار مقدمه قول به جواز اجتماع […]

جلسه سي و سوم-اشکال بر دلیل دوم و بررسی آن

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه سي و سوم-PDF اشکال بر دلیل دوم و بررسی آنجلسه سي و سوماشکال بر دلیل دوم و بررسی آن02/03/1390 خلاصه جلسه گذشته: نتیجه بحث ما در مورد اعتبار روایات تهذیبین تا اینجا این شد که دلیل اول قائلین به اعتبار روایات این دو کتاب از سه اشکالی که نسبت به این دلیل مطرح شده […]