یکشنبه 13 آذر 1401 - 02:31

آرشیو

حق نفس انسان

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 42متن پی دی اف جلسه 30 جلسه سی ام حق نفس انسان 1398/11/30 حق نفس انسان امروز سی‌امین جلسه‌ای است که از سال گذشته ما درباره فرازهای رساله حقوق مطالبی را عرض می‌کنیم. بعد از بیان آن مقدمه‌ای که نسبتا طولانی بود و ما صرفا به ترجمه آن اکتفا کردیم، اولین فراز رسالة الحقوق […]

مهمترین نتیجه عبادت خالصانه

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 97متن پی دی اف جلسه 29 جلسه بیست و نهم مهمترین نتیجه عبادت خالصانه 1398/11/19 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه «فَأَمَّا حَقُ‏ اللَّهِ‏ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئا». ما این جمله را توضیح دادیم؛ اگر بخواهیم تمام آنچه را که تا اینجا گفتیم در دو جمله بیان کنیم، این است که بزرگترین حق […]

مسئله 18- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 79 جلسه هفتاد و نهم مسئله 18- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن 1398/11/30   تنبیه: حکم نظر به قدمین درباره الحاق قدمین به وجه و کفین در جواز نظر بحثی واقع شده که آیا قدمین هم مانند وجه و کفین […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 78 جلسه هفتاد و هشتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر 1398/11/29 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در باب نظر به وجه و کفین قول چهارمی هم در مسأله وجود دارد که البته ماهیتا متفاوت با قول […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 77 جلسه هفتاد و هفتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن 1398/11/28 نتیجه مباحث گذشته عرض شد تفصیلی در مسأله جواز نظر به وجه و کفین داده […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 76 جلسه هفتاد و ششم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر 1398/11/27 نتیجه مباحث گذشته در مسأله هجدهم در باب نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه امام(ره) در متن تحریر فرمودند که […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 75 جلسه هفتاد و پنجم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم 1398/11/21 طایفه یازدهم  در روایات یک طایفه دیگر هم مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 1متن پی دی اف جلسه 74 جلسه هفتاد و چهارم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار 1398/11/20   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا از دلیل دوم بر جواز نظر به […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 73 جلسه هفتاد و سوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 1398/11/19   ادامه بررسی طایفه دهم بحث ما درباره دلالت […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

بازدیدها: 0متن پی دی اف جلسه 72 جلسه هفتاد و دوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 1398/11/16 ادامه بررسی طایفه دهم بحث درباره دلالت طایفه دهم […]