شنبه 11 آذر 1402 - 15:59

آرشیو

شرح رساله حقوق – جلسه سی ام – حق نفس انسان – اهمیت شناخت نفس انسانی

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 30 جلسه سی ام حق نفس انسان – اهمیت شناخت نفس انسانی 1398/11/30 حق نفس انسان امروز سی‌امین جلسه‌ای است که از سال گذشته ما درباره فرازهای رساله حقوق مطالبی را عرض می‌کنیم. بعد از بیان آن مقدمه‌ای که نسبتا طولانی بود و ما صرفا به ترجمه آن اکتفا کردیم، […]

شرح رساله حقوق – جلسه بیست و نهم – مهمترین نتیجه عبادت خالصانه – حقیقت کفایت خداوند

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 29 جلسه بیست و نهم مهمترین نتیجه عبادت خالصانه – حقیقت کفایت خداوند 1398/11/19 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه «فَأَمَّا حَقُ‏ اللَّهِ‏ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئا». ما این جمله را توضیح دادیم؛ اگر بخواهیم تمام آنچه را که تا اینجا گفتیم در دو جمله بیان کنیم، این است که […]

مسئله 18- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 79 جلسه هفتاد و نهم مسئله 18- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن 1398/11/30   تنبیه: حکم نظر به قدمین درباره الحاق قدمین به وجه و کفین در جواز نظر بحثی واقع شده که آیا قدمین هم مانند وجه و کفین از […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 78 جلسه هفتاد و هشتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر 1398/11/29 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در باب نظر به وجه و کفین قول چهارمی هم در مسأله وجود دارد که البته ماهیتا متفاوت با قول سوم […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 77 جلسه هفتاد و هفتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن 1398/11/28 نتیجه مباحث گذشته عرض شد تفصیلی در مسأله جواز نظر به وجه و کفین داده شده […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 76 جلسه هفتاد و ششم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر 1398/11/27 نتیجه مباحث گذشته در مسأله هجدهم در باب نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه امام(ره) در متن تحریر فرمودند که یک […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 75 جلسه هفتاد و پنجم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم 1398/11/21 طایفه یازدهم  در روایات یک طایفه دیگر هم مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به وجه […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 74 جلسه هفتاد و چهارم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار 1398/11/20   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا از دلیل دوم بر جواز نظر به وجه […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 73 جلسه هفتاد و سوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 1398/11/19   ادامه بررسی طایفه دهم بحث ما درباره دلالت طایفه […]

مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

فروردین 1, 1399

متن پی دی اف جلسه 72 جلسه هفتاد و دوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات 1398/11/16 ادامه بررسی طایفه دهم بحث درباره دلالت طایفه دهم از […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات