یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۴

تصاویر برگزیده

title-post


حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در چهارمین همایش ملی «فقه هنر» در مشهد – ۱۴۰۲

title-post


دیدار اعضاء مجمع نمایندگان طلاب استان گلستان در قم با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post


دیدار جمعی از روحانیون و مبلغان دینی اهل سنت کشور گینه‌بیسائو با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post


دیدار اعضای دبیرخانه کنگره بین المللی علامه میرحامد حسین صاحب عبقات الانوار با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

آخرین دروس

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه سی و دوم جلسه سی و دوم جلسه سی و یکم جلسه پنجاه و هفتم جلسه هشتاد و هشتم جلسه صد و پنجم
جلسه سی و یکم جلسه سی و یکم جلسه سی ام جلسه پنجاه و ششم جلسه هشتاد و هفتم جلسه صد و چهارم
جلسه سی ام جلسه سی ام جلسه بیست و نهم جلسه پنجاه و پنجم جلسه هشتاد و ششم جلسه صد و سوم
جلسه بیست و نهم جلسه بیست و نهم جلسه بیست و هشتم جلسه پنجاه و چهارم جلسه هشتاد و پنجم جلسه صد و دوم
جلسه بیست و هشتم جلسه بیست و هشتم جلسه بیست و هفتم جلسه پنجاه و سوم جلسه هشتاد و چهارم جلسه صد و یکم
جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و ششم جلسه پنجاه و دوم جلسه هشتاد و سوم جلسه صدم
جلسه بیست و ششم جلسه بیست و ششم جلسه بیست و پنجم جلسه پنجاه و یکم جلسه هشتاد و دوم جلسه نود و نهم
جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و چهارم جلسه پنجاهم جلسه هشتاد و یکم جلسه نود و هشتم
جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و سوم جلسه چهل و نهم جلسه هشتادم جلسه نود و هفتم
جلسه بیست و سوم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و دوم جلسه چهل و هشتم جلسه هفتاد و نهم جلسه نود و ششم