پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 20:33

تصاویر برگزیده

title-post

دیدار با علماء اهل سنت و معتمدین مراوه تپه – سال 1401

title-post

شرکت آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در مراسم هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی – سال 1401

title-post

مراسم عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

title-post

در جمع طلاب جامعه المصطفی العالمیه – نمایندگی گلستان – 1401

آخرین دروس

فقه رمز ارزها قواعد فقهیه - فقه سیاسی - (قاعده عدم ولایت بر غیر) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه سی و هشتم جلسه سی ام جلسه سی و چهارم جلسه پنجاه و سوم جلسه نود و یکم جلسه هشتاد و ششم
جلسه سی و هفتم جلسه بیست و نهم جلسه سی و سوم جلسه پنجاه و دوم جلسه نودم جلسه هشتاد و پنجم
جلسه سی و ششم جلسه بیست و هشتم جلسه سی و دوم جلسه پنجاه و یکم جلسه هشتاد و نهم جلسه هشتاد و چهارم
جلسه سی و پنجم جلسه بیست و هفتم جلسه سی و یکم جلسه پنجاهم جلسه هشتاد و هشتم جلسه هشتاد و سوم
جلسه سی و چهارم جلسه بیست و ششم جلسه سی ام جلسه چهل و نهم جلسه هشتاد و هفتم جلسه هشتاد و دوم
جلسه سی و سوم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و نهم جلسه چهل و هشتم جلسه هشتاد و ششم جلسه هشتاد و یکم
جلسه سی و دوم جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و هشتم جلسه چهل و هفتم جلسه هشتاد و پنجم جلسه هشتادم
جلسه سی و یکم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و هفتم جلسه چهل و ششم جلسه هشتاد و چهارم جلسه هفتاد و نهم
جلسه سی ام جلسه بیست و دوم جلسه بیست و ششم جلسه چهل و پنجم جلسه هشتاد و سوم جلسه هفتاد و هشتم
جلسه بیست و نهم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و پنجم جلسه چهل و چهارم جلسه هشتاد و دوم جلسه هفتاد و هفتم