جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۵

تصاویر برگزیده

title-post


حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی – ۱۴۰۳

title-post


بازدید آیت الله سید مجتبی نورمفیدی از عملیات ساخت بیمارستان تخصصی سرطان – ۱۴۰۳

title-post


حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در جشن عمامه گذاری طلاب – ۱۴۰۲

title-post


تجلیل شاگردان از حضرت آیت الله سید مجتبی نورمفیدی به مناسبت روز معلم – ۱۴۰۳

آخرین اخبار

آخرین دروس

کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه چهل و دوم جلسه چهل و چهارم جلسه چهلم جلسه هفتاد و پنجم جلسه صد و شانزدهم جلسه صد و هشتم
جلسه چهل و یکم جلسه چهل و سوم جلسه سی و نهم جلسه هفتاد و چهارم جلسه صد و پانزدهم جلسه صد و هفتم
جلسه چهلم جلسه چهل و دوم جلسه سی و هشتم جلسه هفتاد و سوم جلسه صد و چهاردهم جلسه صد و ششم
جلسه سی و نهم جلسه چهل و یکم جلسه سی و هفتم جلسه هفتاد و دوم جلسه صد و سیزدهم جلسه صد و پنجم
جلسه سی و هشتم جلسه چهلم جلسه سی و ششم جلسه هفتاد و یکم جلسه صد و دوازدهم جلسه صد و چهارم
جلسه سی و هفتم جلسه سی و نهم جلسه سی و پنجم جلسه هفتادم جلسه صد و یازدهم جلسه صد و سوم
جلسه سی و ششم جلسه سی و هشتم جلسه سی و چهارم جلسه شصت و نهم جلسه صد و دهم جلسه صد و دوم
جلسه سی و پنجم جلسه سی و هفتم جلسه سی و سوم جلسه شصت و هشتم جلسه صد و نهم جلسه صد و یکم
جلسه سی و چهارم جلسه سی و ششم جلسه سی و دوم جلسه شصت و هفتم جلسه صد و هشتم جلسه صدم
جلسه سی و سوم جلسه سی و پنجم جلسه سی و یکم جلسه شصت و ششم جلسه صد و هفتم جلسه نود و نهم