چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۵

تصاویر برگزیده

title-post

حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در آغاز عملیات ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در گرگان – ۱۴۰۲

title-post

حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در همایش وکلای شرعی امام خمینی – ۱۴۰۲

title-post

تجلیل از شاگردان ممتاز مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) – ۱۴۰۲

title-post

آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در جمع شاگردان – ۱۴۰۲

آخرین دروس

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه بیست و نهم جلسه سی ام جلسه بیست و نهم جلسه پنجاه و چهارم جلسه هشتاد و دوم جلسه صد و سوم
جلسه بیست و هشتم جلسه بیست و نهم جلسه بیست و هشتم جلسه پنجاه و سوم جلسه هشتاد و یکم جلسه صد و دوم
جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و هشتم جلسه بیست و هفتم جلسه پنجاه و دوم جلسه هشتادم جلسه صد و یکم
جلسه بیست و ششم جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و ششم جلسه پنجاه و یکم جلسه هفتاد و نهم جلسه صدم
جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و ششم جلسه بیست و پنجم جلسه پنجاهم جلسه هفتاد و هشتم جلسه نود و نهم
جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و چهارم جلسه چهل و نهم جلسه هفتاد و هفتم جلسه نود و هشتم
جلسه بیست و سوم جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و سوم جلسه چهل و هشتم جلسه هفتاد و ششم جلسه نود و هفتم
جلسه بیست و دوم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و دوم جلسه چهل و هفتم جلسه هفتاد و پنجم جلسه نود و ششم
جلسه بیست و یکم جلسه بیست و دوم جلسه بیست و یکم جلسه چهل و ششم جلسه هفتاد و چهارم جلسه نود و پنجم
جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیستم جلسه چهل و پنجم جلسه هفتاد و سوم جلسه نود و چهارم