دوشنبه 14 آذر 1401 - 15:52

تصاویر برگزیده

title-post

حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در مراسم تشییع همسر آیت الله العظمی جوادی آملی – سال 1401

title-post

افتتاح مسجد حضرت زین العابدین علیه السلام در مراوه تپه – سال 1401

title-post

دیدار با علماء اهل سنت و معتمدین مراوه تپه – سال 1401

title-post

شرکت آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در مراسم هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی – سال 1401

آخرین دروس

فقه رمز ارزها قواعد فقهیه - فقه سیاسی - (قاعده عدم ولایت بر غیر) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه پانزدهم جلسه هفدهم جلسه چهاردهم جلسه بیست و ششم جلسه چهل و یکم جلسه هفتاد و هفتم
جلسه چهاردهم جلسه شانزدهم جلسه سیزدهم جلسه بیست و پنجم جلسه چهلم جلسه هفتاد و ششم
جلسه سیزدهم جلسه پانزدهم جلسه دوازدهم جلسه بیست و چهارم جلسه سی و نهم جلسه هفتاد و پنجم
جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم جلسه یازدهم جلسه بیست و سوم جلسه سی و هشتم جلسه هفتاد و چهارم
جلسه یازدهم جلسه سیزدهم جلسه دهم جلسه بیست و دوم جلسه سی و هفتم جلسه هفتاد و سوم
جلسه دهم جلسه دوازدهم جلسه نهم جلسه بیست و یکم جلسه سی و ششم جلسه هفتاد و دوم
جلسه نهم جلسه یازدهم جلسه هشتم جلسه بیستم جلسه سی و پنجم جلسه هفتاد و یکم
جلسه هشتم جلسه دهم جلسه هفتم جلسه نوزدهم جلسه سی و چهارم جلسه هفتادم
جلسه هفتم جلسه نهم جلسه ششم جلسه هجدهم جلسه سی و سوم جلسه شصت و نهم
جلسه ششم جلسه هشتم جلسه پنجم جلسه هفدهم جلسه سی و دوم جلسه شصت و هشتم