جمعه 8 مرداد 1400 - 17:43

تصاویر برگزیده

title-post

حضور استاد در نشست اساتید حوزه علمیه قم

title-post

حضور استاد در دیدار با رهبری

title-post

حضور استاد سید مجتبی نورمفیدی در مراسم گرامی داشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد مرعشی نجفی

title-post

حضور استاد سید مجتبی نورمفیدی در مراسم گرامی داشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد مرعشی نجفی

آخرین دروس

قواعد فقهیه - فقه سیاسی (قاعده مصلحت) تفسیر خارج اصول خارج فقه شرح رسالة الحقوق
جلسه پنجاه و ششم جلسه پنجاهم جلسه صد و سیزدهم جلسه صد و بیستم جلسه پنجاه و دوم
جلسه پنجاه و پنجم جلسه چهل و نهم جلسه صد و دوازدهم جلسه صد و نوزدهم جلسه پنجاه و یکم
جلسه پنجاه و چهارم جلسه چهل و هشتم جلسه صد و یازدهم جلسه صد و هجدهم جلسه پنجاهم
جلسه پنجاه و سوم جلسه چهل و هفتم جلسه صد و دهم جلسه صد و هفدهم جلسه چهل و نهم
جلسه پنجاه و دوم جلسه چهل و ششم جلسه صد و نهم جلسه صد و شانزدهم جلسه چهل و هشتم
جلسه پنجاه و یکم جلسه چهل و پنجم جلسه صد و هشتم جلسه صد و پانزدهم جلسه چهل و هفتم
جلسه پنجاهم جلسه چهل و چهارم جلسه صد و هفتم جلسه صد و چهاردهم جلسه چهل و ششم
جلسه چهل و نهم جلسه چهل و سوم جلسه صد و ششم جلسه صد و سیزدهم جلسه چهل و پنجم
جلسه چهل و هشتم جلسه چهل و دوم جلسه صد و پنجم جلسه صد و دوازدهم جلسه چهل و چهارم
جلسه چهل و هفتم جلسه چهل و یکم جلسه صد و چهارم جلسه صد و یازدهم جلسه چهل و سوم