دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۵

تصاویر برگزیده

title-post

حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در چهارمین همایش ملی «فقه هنر» در مشهد – ۱۴۰۲

title-post

دیدار اعضاء مجمع نمایندگان طلاب استان گلستان در قم با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post

دیدار جمعی از روحانیون و مبلغان دینی اهل سنت کشور گینه‌بیسائو با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post

دیدار اعضای دبیرخانه کنگره بین المللی علامه میرحامد حسین صاحب عبقات الانوار با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

آخرین دروس

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه سی ام جلسه سی و دوم جلسه سی ام جلسه پنجاه و هفتم جلسه هشتاد و ششم جلسه صد و چهارم
جلسه بیست و نهم جلسه سی و یکم جلسه بیست و نهم جلسه پنجاه و ششم جلسه هشتاد و پنجم جلسه صد و سوم
جلسه بیست و هشتم جلسه سی ام جلسه بیست و هشتم جلسه پنجاه و پنجم جلسه هشتاد و چهارم جلسه صد و دوم
جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و نهم جلسه بیست و هفتم جلسه پنجاه و چهارم جلسه هشتاد و سوم جلسه صد و یکم
جلسه بیست و ششم جلسه بیست و هشتم جلسه بیست و ششم جلسه پنجاه و سوم جلسه هشتاد و دوم جلسه صدم
جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و پنجم جلسه پنجاه و دوم جلسه هشتاد و یکم جلسه نود و نهم
جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و ششم جلسه بیست و چهارم جلسه پنجاه و یکم جلسه هشتادم جلسه نود و هشتم
جلسه بیست و سوم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و سوم جلسه پنجاهم جلسه هفتاد و نهم جلسه نود و هفتم
جلسه بیست و دوم جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و دوم جلسه چهل و نهم جلسه هفتاد و هشتم جلسه نود و ششم
جلسه بیست و یکم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و یکم جلسه چهل و هشتم جلسه هفتاد و هفتم جلسه نود و پنجم