چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۱

تصاویر برگزیده

title-post


حضور آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در چهارمین همایش ملی «فقه هنر» در مشهد – ۱۴۰۲

title-post


دیدار اعضاء مجمع نمایندگان طلاب استان گلستان در قم با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post


دیدار جمعی از روحانیون و مبلغان دینی اهل سنت کشور گینه‌بیسائو با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

title-post


دیدار اعضای دبیرخانه کنگره بین المللی علامه میرحامد حسین صاحب عبقات الانوار با آیت الله سید مجتبی نورمفیدی – ۱۴۰۲

آخرین دروس

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه چهلم جلسه چهل و یکم جلسه چهلم جلسه هفتاد و دوم جلسه صد و یازدهم جلسه صد و هشتم
جلسه سی و نهم جلسه چهلم جلسه سی و نهم جلسه هفتاد و یکم جلسه صد و دهم جلسه صد و هفتم
جلسه سی و هشتم جلسه سی و نهم جلسه سی و هشتم جلسه هفتادم جلسه صد و نهم جلسه صد و ششم
جلسه سی و هفتم جلسه سی و هشتم جلسه سی و هفتم جلسه شصت و نهم جلسه صد و هشتم جلسه صد و پنجم
جلسه سی و ششم جلسه سی و هفتم جلسه سی و ششم جلسه شصت و هشتم جلسه صد و هفتم جلسه صد و چهارم
جلسه سی و پنجم جلسه سی و ششم جلسه سی و پنجم جلسه شصت و هفتم جلسه صد و ششم جلسه صد و سوم
جلسه سی و چهارم جلسه سی و پنجم جلسه سی و چهارم جلسه شصت و ششم جلسه صد و پنجم جلسه صد و دوم
جلسه سی و سوم جلسه سی و چهارم جلسه سی و سوم جلسه شصت و پنجم جلسه صد و چهارم جلسه صد و یکم
جلسه سی و دوم جلسه سی و سوم جلسه سی و دوم جلسه شصت و چهارم جلسه صد و سوم جلسه صدم
جلسه سی و یکم جلسه سی و دوم جلسه سی و یکم جلسه شصت و سوم جلسه صد و دوم جلسه نود و نهم