دوشنبه 3 آبان 1400 - 04:33

آرشیو

جلسه صد و چهارم-حکم اولی و ثانوی

اسفند 11, 1398

دانلود-جلسه صد و چهارم-PDF حکم اولی و ثانویجلسه صد و چهارمحکم اولی و ثانوی22/02/1389 جایگاه این بحث در علم اصول بحث در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. تعریف حکم اولی و ثانوی را بیان کردیم ، این بحث در مواضع مختلفی از علم اصول مطرح است: از جمله در بحث اجزاء، در […]

جلسه صد و سوم-حکم اولی و ثانوی

اسفند 11, 1398

دانلود-جلسه صد و سوم-PDF حکم اولی و ثانویجلسه صد و سومحکم اولی و ثانوی21/02/1389 ثانیاً: بحث ما در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. یک مسئله در این رابطه این است که مقسم در این تقسیم آیا منحصراً حکم تکلیفی است یا شامل حکم وضعی هم می­شود؟ یعنی حکم شرعی تکلیفی تقسیم می­شود […]

جلسه صد و دوم-ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری

اسفند 11, 1398

دانلود-جلسه صد و دوم-PDF ثمره نزاع در وجود حکم ظاهریجلسه صد و دومثمره نزاع در وجود حکم ظاهری20/02/1389 تتمه: نتیجه بحث در مورد مجزی بودن یا نبودن عمل به مؤدای امارت و اصول عملیه این شد که در فرض اتیان به مؤدای طرق و امارات قائل به عدم اجزاء شدیم و در فرض اتیان به […]

جلسه صد و یکم-اجزاء حکم ظاهری

اسفند 11, 1398

دانلود-جلسه صد و یکم-PDF اجزاء حکم ظاهریجلسه صد و یکماجزاء حکم ظاهری19/02/1389  خلاصه بحث گذشته بحث راجع به اجزاء نسبت به اصول عملیه بود. در مورد امارات طبق مبنای مختار اتیان به مؤدای امارات مقتضی عدم اجزاء است، اما در اصول عملیه اگر کسی به مؤدای اصل عملی اتیان کند و بعد کشف خلاف شود، […]

جلسه صدم-اجزاء حکم ظاهری

اسفند 11, 1398

دانلود-جلسه صدم-PDF اجزاء حکم ظاهریجلسه صدماجزاء حکم ظاهری15/02/1389 بحث در اجزاء امر ظاهری از ماموربه به امر واقعی بود، اگر کسی بر طبق مؤدای اماره عمل کرد و بعد کشف خلاف شد آیا لازم است در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند؟ یا اگر بر طبق مؤدای اصول عملیه عمل کند آیا […]

جلسه نود و نهم ملازمه بین اجزاء و تصویب

اسفند 11, 1398

جلسه 99 – PDF «الحمدللّه رب العالمين و صلي‌الل ّ ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين » بحث در بیان ملازمه بین اجزاء و تصویب بود، عرض شد که بنابر مبنای مرحوم آخوند ملازمه ای بین اجزاء و تصویب نیست، اما بعضی ها [1] فرموده­اند که التزام به مبنای محقق نائینی به […]