جمعه 8 مهر 1401 - 09:37

آرشیو

جلسه بیست و ششم – 5- عمر بن حنظله

آذر 8, 1399

جلسه 26 – PDF  جلسه بیست و ششم 5- عمر بن حنظله 1393/02/16   بحث درباره عمر بن حنظله بود، عرض کردیم به چند دلیل بر وثاقت او استدلال شده که ما به ادله وثاقت در جلسه گذشته اشاره کردیم. بررسی ادله وثاقت: اشکالاتی به این ادله وارد شده و به بعضی از آنها مرحوم آقای […]

جلسه بیست و پنجم – 5- عمر بن حنظله

آذر 8, 1399

جلسه 25 – PDF  جلسه بیست و پنجم 5- عمر بن حنظله                  1393/02/09 5- عمر بن حنظله: در مورد وثاقت عمر بن حنظله هم اختلاف واقع شده، تا اینجا در وثاقت و عدم وثاقت چهار نفر، یعنی علی بن ابی حمزه بطائنی، محمد بن سنان، سهل بن زیاد و معلی بن خنیس بحث کردیم، […]

جلسه بیست و چهارم – 4- معلی بن خُنیس

آذر 8, 1399

جلسه 24 – PDF  جلسه بیست و چهارم 4- معلی بن خُنیس 1393/02/07 خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم چند دلیل بر وثاقت معلی بن خُنیس اقامه شده که این ادله را در جلسه گذشته اشاره کردیم که اجمال آن ادله همان ادله‏ای بود که در گذشته هم بر وثاقت روات دیگر به آنها استناد شد؛ […]

جلسه بیست و سوم – 4- معلی بن خُنیس

آذر 8, 1399

جلسه 23 – PDF  جلسه بیست و سوم 4- معلی بن خُنیس                        1393/02/02 4- معلی بن خنیس: روایاتی که در کتب اربعه از معلی بن خنیس نقل شده به اندازه روایات افرادی که در گذشته مورد بررسی قرار گرفتند نیست، اما بنا بر آنچه مرحوم علامه در رجال فرموده در کتب اربعه حدود80 روایت از […]

جلسه بیست و دوم – 3- سهل بن زیاد آدمی

آذر 8, 1399

جلسه 22 – PDF  جلسه بیست و دوم 3- سهل بن زیاد آدمی 1393/01/26 خلاصه جلسه گذشته: بحث در مورد سهل بن زیاد بود، عرض کردیم سه قول درباره سهل بن زیاد وجود دارد، ادله وثاقت سهل را بیان کردیم، بعضی از این ادله دچار اشکال بود اما بعضی از آنها هم قابل دفاع است. […]

جلسه بیست و یکم – 3- سهل بن زیاد آدمی

آذر 8, 1399

جلسه 21 – PDF  جلسه بیست و یکم 3- سهل بن زیاد آدمی 1393/01/24 3- سهل بن زیاد آدمی: سهل بن زیاد از کسانی است که روایات زیادی در کتب اربعه از او نقل شده، مرحوم آقای خویی عدد روایاتی که از او در کتب اربعه نقل شده را بالغ بر 2300 روایت شمرده است. البته […]

جلسه بیستم – 2 – علی بن ابی حمزه بطائنی

آذر 8, 1399

جلسه 20 – PDF  جلسه بیستم 2 – علی بن ابی حمزه بطائنی 1392/12/20 خلاصه جلسه گذشته: بحث در وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی بود، عرض کردیم ادله‏ای بر وثاقت او اقامه شده که ما به سه دلیل در این رابطه اشاره کردیم؛ اول: وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی، دوم: روایت […]

جلسه نوزدهم – 2- علی بن ابی حمزه بطائنی

آذر 8, 1399

جلسه 19 – PDF  جلسه نوزدهم 2- علی بن ابی حمزه بطائنی 1392/12/06 خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم در مورد مذهب علی بن ابی حمزه بطائنی دو دسته روایت وارد شده که در یک دسته از روایات گفته شده او تا آخر عمرش بر وقف باقی مانده و از آن رجوع نکرده اما در دسته […]

جلسه هجدهم – 2- علی بن ابی حمزه بطائنی

آذر 8, 1399

جلسه 18 – PDF  جلسه هجدهم 2- علی بن ابی حمزه بطائنی 1392/12/04 خلاصه جلسه گذشته: بحث پیرامون علی بن ابی حمزه بطائنی بود، جهت اولی از جهاتی که درباره او لازم است مورد بحث قرار گیرد مسئله مذهب اوست، گفتیم در رابطه با مذهب او دو قول وجود دارد؛ بعضی معتقدند او واقفی بوده […]

جلسه هفدهم – 1- محمد بن سنان 2- علی بن ابی حمزه بطائنی

آذر 8, 1399

جلسه 17 – PDF  جلسه هفدهم 1- محمد بن سنان 2- علی بن ابی حمزه بطائنی 1392/11/29 نتیجه: آخرین مطلبی که لازم است درباره محمد بن سنان گفته شود این است که با توجه به کثرت روایاتی که از طریق محمد بن سنان نقل شده کما اینکه عرض کردیم صدها روایات از او در کتب […]