دوشنبه 10 مهر 1402 - 20:54

آرشیو

جلسه شانزدهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 28جلسه 16 – PDF  جلسه شانزدهم 1- محمد بن سنان 1392/11/27 جمع بندی: عرض کردیم بعضی از روات از حیث وثاقت و ضعف مورد اختلاف واقع شده‏اند، یکی از این اشخاص محمد بن سنان است، ما ادله مدح و قدح محمد بن سنان را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم. فقط یک مطلبی درباره […]

جلسه پانزدهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 30جلسه 15 – PDF  جلسه پانزدهم 1- محمد بن سنان 1392/11/08 خلاصه جلسه گذشته: در مورد محمد بن سنان عرض کردیم اشکالاتی نسبت به وثاقت او مطرح شده، در مقابل ادله‏ای هم دال بر وثاقت او ذکر شده که دلیل اول را در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم. بررسی دلیل دوم: دلیل دوم […]

جلسه چهاردهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 5جلسه 14 – PDF  جلسه چهاردهم 1- محمد بن سنان 1392/11/01 خلاصه جلسه گذشته: بحث در مورد محمد بن سنان بود که عرض کردیم وثاقت و عدم وثاقت او مورد اختلاف واقع شده، ادله قائلین به مدح و اعتبار او را ذکر کردیم، دلیل قدح او را هم بیان کردیم. ما اکنون با دو […]

جلسه سیزدهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 6جلسه 13 – PDF  جلسه سیزدهم 1- محمد بن سنان 1392/10/24 خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم درباره وثاقت و ضعف محمد بن سنان اقوال مختلفی وارد شده، ما دلیل بر ضعف و قدح او را که عمدةً استناد به بعضی از کلمات علماء علم رجال بود بیان کردیم، در مقابل بر وثاقت او هم […]

جلسه دوازدهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 10جلسه 12 – PDF  جلسه دوازدهم 1- محمد بن سنان 1392/10/22 بحث در مورد محمدبن‏سنان بود، عرض کردیم او از جمله کسانی است که اقوال مختلفی در مورد او ذکر شده است، بعضی او را مدح، بعضی او را قدح و بعضی هم در مورد او توقف کرده‏اند، در جلسه گذشته پیرامون قول به […]

جلسه یازدهم – 1- محمد بن سنان

آذر 8, 1399

بازدیدها: 10جلسه 11 – PDF  جلسه یازدهم 1- محمد بن سنان 1392/09/26 بررسی وثاقتِ روات مورد اختلاف بعد از مباحثی که درباه موضوعات مختلف علم رجال داشتیم که مباحث مهمی هم بود از جمله بحث از مصادر رجالی، مصادر اولیه، مصادر ثانویه، جوامع روایی اولی، جوامع روایی ثانوی، کتب اربعه، توثیقات عامه و خاص، طرق […]

جلسه دهم – نسخه- رساله- مسائل- نوادر

آذر 8, 1399

بازدیدها: 36جلسه 10 – PDF  جلسه دهم نسخه- رساله- مسائل- نوادر 1392/09/24 خلاصه جلسه گذشته: بحث در انحاء نقل روایت بود، عرض کردیم روایت به طرق مختلفی نقل می‏شود، اولین طریق برای نقل روایت، کتاب یا اصل بود. به اقوال مختلف پیرامون تفاوت کتاب و اصل اشاره کردیم و مقتضای تحقیق در مسئله را هم […]

جلسه نهم – طریق اول: اصل

آذر 8, 1399

بازدیدها: 12جلسه 9 – PDF  جلسه نهم طریق اول: اصل 1392/09/17 کیفیت نقل روایت: درباره کیفیت نقل روایت چندین راه و طریق وجود دارد: طریق اول: اصل معنای کتاب معلوم است اما باید ببینیم اصل به چه معناست و نسبت اصل و کتاب چیست؟ آنچه اجمالاً در بدو امر می‏توان گفت این است که کتاب […]

جلسه هشتم – فواید اجازه و آثار مترتب بر آن

آذر 8, 1399

بازدیدها: 7جلسه 8 – PDF  جلسه هشتم فواید اجازه و آثار مترتب بر آن 1392/09/10 خلاصه جلسه گذشته: نتیجه بحث در آخرین طریق ذکر شده در باب تحمل روایت یعنی طریق وِجاده این شد که وِجاده طریقی است که نمی‏توان گفت به خاطر مقرون نبودن به اجازه، نقل و عمل به روایاتی که از این […]

جلسه هفتم – طرق تحمل روایت (وجاده)

آذر 8, 1399

بازدیدها: 27جلسه 7 – PDF  جلسه هفتم طرق تحمل روایت (وجاده) 1392/09/05 خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم به سه دلیل برای اثبات عدم جواز نقل و عمل به روایاتی که از طرق وجاده تحمل شده تمسک شده است یعنی به کتاب، سنت و سیره عقلائیه برای اثبات این مدعا تمسک شد. اما در اینکه آیا […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات