سه شنبه 25 مرداد 1401 - 15:16

آرشیو

بیانات استاد نورمفیدی در درس خارج به مناسبت ترور شهید فخری زاده

بیانات استاد نورمفیدی در درس خارج به مناسبت ترور شهید فخری زاده

آذر 10, 1399

باید دشمن را در رسیدن به اهداف چندگانه‏ از ترور دانشمند هسته‎ای ناکام گذاشت. این ترورها و خونریزی‎ها نه تنها مانعی بر سر راه ملت ایران و انقلاب ایجاد نمی‎کند بلکه انگیزه‎ها را برای تلاش بیشتر کرده، و مایه اتحاد و انسجام می‎شود و روح مقاومت را در کالبد ملت تقویت می‏نماید. واقعش این است […]

جلسه نوزدهم – آیه 35 _ بخش دوم _ منظور از شجره ممنوعه

آذر 10, 1399

جلسه 19 – PDF جلسه نوزدهم آیه 35 _ بخش دوم _ منظور از شجره ممنوعه 1399/09/10 معنای شجره ممنوعه در بخش دوم آیه 35 بعد از آنکه معلوم شد سنخ نهی لا تقَرَبا، نهی ارشادی است و بعد از آنکه مشخص شد منهیٌ عنه در این نهی، فعل أکل است و البته أکل لزوما […]

جلسه چهل و دوم – مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع)

آذر 10, 1399

جلسه 42 – PDF جلسه چهل و دوم مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع) 99/09/10 خلاصه جلسه گذشته کلام در دلیل سوم عدم جواز نظر […]

جلسه چهل و دوم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی قول محقق نایینی – امر نهم: تأسیس اصل – کلام محقق خراسانی

آذر 10, 1399

جلسه 42 – PDF جلسه چهل و دوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی قول محقق نایینی – امر نهم: تأسیس اصل – کلام محقق خراسانی 99/09/10 خلاصه جلسه گذشته در بحث از مجعولیت یا عدم مجعلویت صحت و فساد عرض کردیم اقوال مختلفی وجود دارد، تا […]

جلسه نوزدهم – قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله

آذر 9, 1399

جلسه 19 – PDF جلسه نوزدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله 1399/09/09 خلاصه جلسه گذشته در قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا و مردم. عرض کردیم این بخش […]

جلسه چهل و یکم – مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع   

آذر 9, 1399

جلسه 41 – PDF جلسه چهل و یکم مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع 1399/09/09 خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم از ادله عدم جواز نظر به عضو قطع شده از بدن نامحرم […]

جلسه چهل و یکم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق نایینی در تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری

آذر 9, 1399

جلسه 41 – PDF جلسه چهل و یکم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق نایینی در تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری 1399/09/09 خلاصه جلسه گذشته یکی از اقوالی که در مسئله مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد وجود […]

جلسه بیست و نهم – 7- مفضّل بن عمر

آذر 8, 1399

جلسه 29 – PDF  جلسه بیست و نهم 7- مفضّل بن عمر                                                                 1393/02/30 بررسی ادله وثاقت: بحث درباره مفضل بن عمر بود، ادله‏ای بر وثاقت مفضّل ذکر شد و در مقابل چند دلیل هم بر ضعف او ذکر شده اما ما ابتدائاً ادله‏ای که بر وثاقت مفضل بن عمر اقامه شده را مورد بررسی قرار […]

جلسه بیست و هشتم – 7- مفضّل بن عمر

آذر 8, 1399

جلسه 28 – PDF  جلسه بیست و هشتم 7- مفضّل بن عمر 1393/02/28 7- مفضّل بن عمر یکی دیگر از رواتی که از حیث وثاقت و ضعف، مورد اختلاف واقع شده مفضل بن عمر است، بعضی او را توثیق و بعضی دیگر تضعیف کرده‏اند. تعداد روایاتی که در کتب اربعه از او نقل شده بالغ […]

جلسه بیست و هفتم – 6- داوود بن کثیر رقّی

آذر 8, 1399

جلسه 27 – PDF  جلسه بیست و هفتم 6- داوود بن کثیر رقّی 1393/02/21 6- داوود بن کثیر رقّی نزدیک به 80 روایت از او در کتب اربعه نقل شده است. اقوال پیرامون وثاقت او مختلف است، بعضی مثل مرحوم علامه او را توثیق کرده و اخذ به روایت او را مرجّح دانسته است. بعضی […]