پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 21:25

آرشیو

خارج اصول – جلسه نود و یکم – اطمینان – بررسی جریان احکام سه گانه قطع در اطمینان 

اسفند 23, 1401

بازدیدها: 6جلسه 91 – PDF جلسه نود و یکم  اطمینان – بررسی جریان احکام سه گانه قطع در اطمینان   1401/12/023 بررسی جریان احکام سه ‎گانه قطع در اطمینان بعد از آن که اصل حجیت اطمینان و همچنین وجه حجیت آن معلوم شد، نوبت به این رسید که ببینیم آیا احکام سه‎گانه‎ای که برای قطع ذکر […]

خارج اصول – جلسه نودم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان  

اسفند 22, 1401

بازدیدها: 4جلسه 90 – PDF جلسه نودم اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان 1401/12/022   خلاصه جلسه گذشته در بررسی رادعیت و مانعیت دو دسته از ادله […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و نهم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری  

اسفند 21, 1401

بازدیدها: 9جلسه 89 – PDF جلسه هشتاد و نهم  اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری   1401/12/21 خلاصه جلسه گذشته ادله حجیت اطمینان عمدتا دو دلیل بود که از ناحیه منکران حجیت، مورد خدشه قرار گرفت. البته این […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن   

اسفند 20, 1401

بازدیدها: 8جلسه 88 – PDF جلسه هشتاد و هشتم  اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن    1401/12/20 خلاصه جلسه گذشته بحث در حجیت اطمینان بود. عرض کردیم در مورد حجیت اطمینان یک قول این است که اطیمنان حجت نیست. قائلین به عدم حجیت اشکال کردند […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت اطمینان و بررسی آن – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن اشکال به دلیل اول حجیت – اشکال به دلیل دوم حجیت

اسفند 15, 1401

بازدیدها: 8جلسه 86 – PDF جلسه هشتاد و ششم  اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت اطمینان و بررسی آن – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن اشکال به دلیل اول حجیت – اشکال به دلیل دوم حجیت 1401/12/15   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و چهارم – اطمینان – اقوال – قول سوم     

اسفند 13, 1401

بازدیدها: 10جلسه 84 – PDF جلسه هشتاد و چهارم  اطمینان – اقوال – قول سوم  1401/12/13     خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار و حجیت اطمینان بود. عرض کردیم اقوال در این‎باره مختلف است: 1. قول اول این بود که اطمینان حجیت ذاتیه دارد و همانند قطع است. 2. قول دوم این بود که […]

خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم – آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی    

اسفند 2, 1401

بازدیدها: 8جلسه 77 – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   1401/12/02   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه […]

خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه)  

بهمن 23, 1401

بازدیدها: 6جلسه 72 – PDF جلسه هفتاد و دوم  آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه)  1401/11/23     خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالات کلام محقق اصفهانی بود؛ نظر ایشان این بود که حجیت یعنی منجزیت و معذریت به معنای استحقاق […]

خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم    

بهمن 19, 1401

بازدیدها: 6جلسه 71 – PDF جلسه هفتاد و یکم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم     1401/11/19   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع، یعنی منجزیت و معذریت یا به تعبیر دیگر حجیت، محقق اصفهانی مطلبی دارند که محصل […]

خارج اصول – جلسه هفتادم – آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی                               

بهمن 18, 1401

بازدیدها: 3جلسه 70 – PDF جلسه هفتادم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی 1401/11/18       خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود، اثر اول مورد بررسی قرار گرفت. اثر دوم یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت ذکر شد و گفتیم در اینکه این اثر با اثر […]