یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۸

آرشیو

جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳/۰۲/۱۳۸۹   «الحمدللّه رب العالمين و صلي‌الل ّ ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين » خلاصه بحث گذشته: بحث در تنبيه چهارم بود. بحث اين تنبيه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصويب است. قبل از اينکه به […]

جلسه نود و هفتم-تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF تنبیهات حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و هفتمتنبیهات حکم واقعی و ظاهری۱۲/۰۲/۱۳۸۹ خلاصۀ بحث گذشته: بحث در تنبيهات حکم ظاهري بود، تنبيه سوم درباره ‎ امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي است، قبل از اين که تنبيه سوم را عرض کنیم تذکري راجع به تنبيه دوم بدهیم و آن […]

جلسه نود و ششم-تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و ششم-PDF تنبیهات حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و ششمتنبیهات حکم واقعی و ظاهری۱۱/۰۲/۱۳۸۹ نتیجه بحث در مورد حکم ظاهری: بنابر قول حق و رأي مختار حکم ظاهري امري در مقابل حکم واقعي نيست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که يک جعل متعلق به حکم واقعي و جعل ديگري متعلق به […]

جلسه نود و پنجم-حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و پنجم-PDF حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و پنجمحکم واقعی و ظاهری۰۷/۰۲/۱۳۸۹ مبعد دوم: در جلسه گذشته یک مبعد براي حکم ظاهري عرض کرديم و امروز مبعدی ديگر براي حکم ظاهري عرض خواهيم کرد، آن مبعد اين است که ما در احکام واقعيه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنين […]

جلسه نود و چهارم حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حکم واقعی و ظاهری ۰۶/۰۲/۱۳۸۹ «الحمدللّه رب العالمين و صلي‌اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين » مقام دوم: اصول عملیه نتيجه ‎ بحث در مقام اول که بحث پيرامون حکم ظاهري در امارات بود این شد که ما در باب امارات چيزي […]

جلسه نود و سوم-حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و سوم-PDF حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و سومحکم واقعی و ظاهری۰۵/۰۲/۱۳۸۹ دفع اشکالات نتیجۀ ‎ مطالبي که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد اين است که يک حکم بيشتر نداريم که آن هم حکم واقعي است و چيزي به نام حکم ظاهري مورد قبول نيست،‌ براي روشن شدن ابعاد اين […]

جلسه نود و دوم-تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و دوم-PDF تنبیهات حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و دومتنبیهات حکم واقعی و ظاهری۰۴/۰۲/۱۳۸۹ خلاصه بحث گذشته: عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر؟ محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم، مقدمۀ اول را عرض کردیم و نتیجه آن […]

جلسه نود و یکم-حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نود و یکم-PDF حکم واقعی و ظاهریجلسه نود و یکمحکم واقعی و ظاهری۰۱/۰۲/۱۳۸۹ بحث ما در مقدمه اول از مقدماتی بود که برای روشن شدن صحت تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری عرض می کردیم. مسلک طریقیت: مقدمه اول پیرامون مبانی مختلف در باب اعتبار و حجیت امارات بود، دو مسلک […]

جلسه نودم-حکم واقعی و ظاهری

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه نودم-PDF حکم واقعی و ظاهریجلسه نودمحکم واقعی و ظاهری۳۱/۰۱/۱۳۸۹ خلاصه­ بحث گذشته: انظار مختلف در باب حکم ظاهری بیان شد و معلوم شد که نسبت به حکم ظاهری دو نظر کلی وجود دارد: یک نظر حکم ظاهری را راسا انکار می کند و یک نظر وجود حکم ظاهری را می پذیرد. ما اشاره­ای اجمالی […]

جلسه هشتاد و نهم-حکم ظاهری و حکم واقعی

اسفند ۷, ۱۳۹۸

دانلود-جلسه هشتاد و نهم-PDF حکم ظاهری و حکم واقعیجلسه هشتاد و نهمحکم ظاهری و حکم واقعی۳۰/۰۱/۱۳۸۹ خلاصه بحث گذشته: بحث در این بود که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر؟ و آیا ما اساسا در مقابل حکم واقعی یک حکمی به نام حکم ظاهری داریم یا نه؟ […]