یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۶

آرشیو

شرح رسالة الحقوق – جلسه هفتاد و هفتم – آثار چشم بستن از حرام – آثار دنیوی – آثار اخروی

آذر ۹, ۱۴۰۱

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم انواع نگاه حرام ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ انواع نگاه حرام بحث در حق البصر بود. یکی از حقوقی که چشم بر انسان دارد «فغضوه عما لایحل لک»، فروبستن چشم از چیزهایی که بر انسان حلال نیست. گفتیم موارد نگاهی که ناروا است منحصر نگاه به نامحرم نیست، در روایات موارد […]

خارج اصول – جلسه سی و هشتم – حمل مطلق بر مقید –  بررسی مقدمه محقق نایینی – اشکالات مطلب دوم و سوم – شرح رسالة الحقوق – انواع نگاه حرام  

آذر ۹, ۱۴۰۱

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم حمل مطلق بر مقید –  بررسی مقدمه محقق نایینی – اشکالات مطلب دوم و سوم – شرح رسالة الحقوق – انواع نگاه حرام ۱۴۰۱/۰۹/۰۹     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق نایینی در بحث حمل مطلق بر مقید، مقدمه‎ای ذکر کرده که مشتمل بر سه مطلب […]

فقه معاصر – جلسه پانزدهم – ۱. پول – وظایف پول – نظر برگزیده – پشتوانه پول     

آذر ۹, ۱۴۰۱

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم  ۱. پول – وظایف پول – نظر برگزیده – پشتوانه پول  ۱۴۰۱/۰۹/۰۹   وظایف و مأموریت‌های پول در مورد پول عرض شد انواعی دارد و تاریخچه آن را هم بیان کردیم و اشاره‌ای به تعریف آن داشتیم؛ اجمالاً چیستی آن را بیان کردیم. اما پول یک وظایف و مأموریت‌هایی […]

تفسیر – جلسه سیزدهم – آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله عدم اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – (شمول نسبت به اهل گناهان کبیره) – دلیل اول، دوم و سوم

آذر ۸, ۱۴۰۱

جلسه ۱۳- PDF جلسه سیزدهم  آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله عدم اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – (شمول نسبت به اهل گناهان کبیره) – دلیل اول، دوم و سوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ادله عدم اختصاص شفاعت به مؤمنان عرض شد چندین دلیل برای عدم اختصاص شفاعت به مؤمنان به منظور ازدیاد […]

فقه معاصر – جلسه چهاردهم – ۱. پول – انواع پول – ماهیت پول         

آذر ۸, ۱۴۰۱

جلسه ۱۴- PDF جلسه چهاردهم  ۱. پول – انواع پول – ماهیت پول     ۱۴۰۱/۰۹/۰۸               انواع پول در دو جلسه گذشته مختصری پیرامون تاریخچه پول سخن گفتیم و مراحل مختلف آن را مرور کردیم. با توجه به مراحلی که پول طی کرده، می‌توانیم یک دسته‌‌بندی برای پول ذکر کنیم. باز […]

خارج اصول – جلسه سی و هفتم – حمل مطلق بر مقید – بررسی مقدمه محقق نایینی – بررسی مطلب اول و دوم و سوم

آذر ۸, ۱۴۰۱

جلسه ۳۷. – PDF جلسه سی و هفتم  حمل مطلق بر مقید – بررسی مقدمه محقق نایینی – بررسی مطلب اول و دوم و سوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ بررسی مقدمه محقق نایینی عرض کردیم محقق نایینی در بحث حمل مطلق بر مقید، مقدمه‎ای بیان کرده‎اند و بعد هم نظر خودشان را درباره دلیل حمل مطلق بر مقید […]

تفسیر – جلسه دوازدهم – آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – بررسی دلیل اول تا هشتم

آذر ۷, ۱۴۰۱

جلسه ۱۲- PDF جلسه دوازدهم  آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – بررسی دلیل اول تا هشتم ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله‌ای بود که بر اختصاص شفاعت به مؤمنین به منظور ازدیاد ثواب ذکر شده و اینکه شفاعت از اهل کبائر و معاصی […]

خارج فقه – جلسه بیست و سوم – احکام عقد – مسأله ۶ – موضوع: اشتباه در صیغه – صورت دوم، سوم و چهارم – تفاوت تقسیم امام و تقسیم مرحوم سید

آذر ۷, ۱۴۰۱

جلسه ۲۳- PDF جلسه بیست و سوم  احکام عقد – مسأله ۶ – موضوع: اشتباه در صیغه – صورت دوم، سوم و چهارم – تفاوت تقسیم امام و تقسیم مرحوم سید ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم موضوع مسأله ششم اشتباه در اجرای صیغه نکاح است و چهار صورت دارد؛ صورت اول که بحث آن […]

خارج اصول – جلسه سی و ششم – حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق نایینی – مقدمه؛ سه مطلب                    

آذر ۷, ۱۴۰۱

جلسه ۳۶- PDF جلسه سی و ششم حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق نایینی – مقدمه؛ سه مطلب ۱۴۰۱/۰۹/۰۷     کلام محقق نایینی کلام محقق خراسانی درباره حمل مطلق بر مقید را ذکر کردیم و نظر ایشان در این رابطه معلوم شد. محقق نایینی مطلب مبسوطی درباره حمل مطلق بر مقید دارند که […]

قواعد فقهیه – جلسه پانزدهم – ولایات مجعول از طرف خداوند – ۱. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – حکومت انبیاء    

آذر ۶, ۱۴۰۱

جلسه ۱۵- PDF جلسه پانزدهم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۱. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – حکومت انبیاء        ۱۴۰۱/۰۹/۰۸  خلاصه جلسه گذشته بحث ما به این نقطه منتهی شد که ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت حاکم، ولایت مرشد صادق محسن و ولایت منعم فی الجمله به حکم عقل ثابت است […]