سه شنبه 11 مهر 1402 - 21:01

آرشیو

خارج فقه – جلسه هشتاد و هشتم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم

اسفند 9, 1400

بازدیدها: 21جلسه 88 – PDF جلسه هشتاد و هشتم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم 1400/12/09 خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا موقت یا متعه بود. دلیل دوم روایاتی است که […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت  

اسفند 9, 1400

بازدیدها: 21جلسه 88 – PDF جلسه هشتاد و هشتم  مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت 1400/12/09 خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم از مسائل عام و خاص بحث در این بود که اگر استثنایی بعد از چند جمله واقع شود، ظهور در رجوع به […]

رساله حقوق – جلسه شصت و نهم – شرح رسالة الحقوق – حق اول گوش

اسفند 7, 1400

بازدیدها: 12جلسه 69 – PDF جلسه شصت و نهم  شرح رسالة الحقوق – حق اول گوش 1400/12/04 شرح رسالة الحقوق بحثی که در رسالة الحقوق داشتیم رسید به حق السمع؛ اینکه امام سجاد(ع) می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ…»؛ حق گوش به عنوان یکی از اعضای مهمی است که امام سجاد(ع) به آن اشاره کرده‌اند. […]

قواعد فقهیه – جلسه سی و ششم – چگونگی رفع حرج _ 3. لاحرج اثبات حکم میکند یا نه؟ بررسی دلالت روایات    

اسفند 7, 1400

بازدیدها: 11جلسه 36 – PDF جلسه سی و ششم چگونگی رفع حرج _ 3. لاحرج اثبات حکم میکند یا نه؟ بررسی دلالت روایات 1400/12/07 خلاصه جلسه گذشته بحث درباره این بود که آیا نفی حرج فقط دلالت بر نفی حکم دارد یا علاوه بر نفی حکم اثبات حکم هم می‌کند؟ در جلسه گذشته آیاتی که […]

خارج فقه – جلسه هشتاد و هفتم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت – دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری

اسفند 7, 1400

بازدیدها: 34جلسه 87 – PDF جلسه هشتاد و هفتم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری 1400/12/07 خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ در دلیل اول آیاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته مورد بررسی قرار […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث

اسفند 7, 1400

بازدیدها: 16جلسه 87 – PDF جلسه هشتاد و هفتم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث 1400/12/07 کلام محقق نایینی بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. کلام محقق […]

خارج فقه – جلسه هشتاد و ششم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن

اسفند 4, 1400

بازدیدها: 14جلسه 86 – PDF جلسه هشتاد و ششم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن 1400/12/04 اصل عدم نسخ در پایان بحث از آیه اول و مهم‌ترین […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم

اسفند 4, 1400

بازدیدها: 11جلسه 86- PDF جلسه هشتاد و ششم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم 1400/12/04 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تخصیص عام به مفهوم مخالف محقق خراسانی مطلب را در دو فرض بیان کردند و […]

خارج فقه – جلسه هشتاد و پنجم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص) – شش اشکال

اسفند 3, 1400

بازدیدها: 23جلسه 85 – PDF جلسه هشتاد و پنجم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص) – شش اشکال 1400/12/03 خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی بود که نسبت به آیه 24 […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و پنجم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی

اسفند 3, 1400

بازدیدها: 10جلسه 85 – PDF جلسه هشتاد و پنجم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی 1400/12/03 بررسی کلام شیخ انصاری بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد عرض کردیم، انظار […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات