شنبه 18 آذر 1402 - 06:13

آرشیو

تفسیر – جلسه بیست و یکم – آیه 41 _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً» _ تجارت انسان در دنیا _ اشتراء مؤمنان، کافران و اهل کتاب

آذر 9, 1400

جلسه 21 – PDF جلسه بیست و یکم  آیه 41 _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً» _ تجارت انسان در دنیا _ اشتراء مؤمنان، کافران و اهل کتاب 1400/09/09 خلاصه جلسه گذشته در بخش سوم آیه 41 بعد از توضیحی که پیرامون این بخش دادیم و معنای کلی آیه را بیان کردیم، […]

خارج فقه – جلسه چهلم – مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق

آذر 9, 1400

جلسه 40 – PDF جلسه چهلم مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق 1400/09/09 امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت بحث در شروط جواز نظر به زنی […]

خارج اصول – جلسه چهلم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – 1. مخصص لفظی – صورت اول: مخصص متصل – صورت دوم: مخصص منفصل – دلیل جواز تمسک به عام

آذر 9, 1400

جلسه 40 – PDF جلسه چهلم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – 1. مخصص لفظی – صورت اول: مخصص متصل – صورت دوم: مخصص منفصل – دلیل جواز تمسک به عام 1400/09/09 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص در دو مقام بحث داریم، مقام اول […]

تفسیر – جلسه بیستم – آیه 41 _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً» _ 2. «قلیل» _ معنای بخش سوم _ تجارت انسان در دنیا         

آذر 8, 1400

جلسه 20 – PDF جلسه بیستم  آیه 41 _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً» _ 2. «قلیل» _ معنای بخش سوم _ تجارت انسان در دنیا 1400/09/08 خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون بخش سوم آیه 41 بود؛ «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا». درباره «اشتراء» سه احتمال و سه دیدگاه ذکر کردیم […]

خارج فقه – جلسه سی و نهم – مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم

آذر 8, 1400

جلسه 39 – PDF جلسه سی و نهم  مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم  1400/09/08 خلاصه جلسه گذشته بحث در امر […]

خارج اصول – جلسه سی و نهم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت چهارم – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول و بررسی آن – مقام دوم شبهه مصداقیه

آذر 8, 1400

جلسه 39 – PDF جلسه سی و نهم  مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت چهارم – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول و بررسی آن – مقام دوم شبهه مصداقیه 1400/09/08 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت چهارم از صور چهارگانه مربوط به شبهات مفهومیه […]

قواعد فقهیه – جلسه هفدهم – ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت هفتم _ طایفه دوم _ طایفه سوم _ طایفه چهارم

آذر 7, 1400

جلسه 17 – PDF جلسه هفدهم  ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت هفتم _ طایفه دوم _ طایفه سوم _ طایفه چهارم 1400/09/07 خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده لاحرج یعنی روایات بود. تا اینجا برخی از روایات این باب را متعرض شدیم و مورد بررسی قرار دادیم و شش روایت […]

خارج فقه – جلسه سی و هشتم – مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر

آذر 7, 1400

جلسه 38 – PDF جلسه سی و هشتم مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر 1400/09/07 خلاصه جلسه گذشته در مسأله 28 بعد از بیان اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با […]

خارج اصول – جلسه سی و هشتم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – صورت سوم: دوران بین متباینین و مخصص متصل – صورت چهارم: دوران بین متباینین و مخصص منفصل

آذر 7, 1400

جلسه 38 – PDF جلسه سی و هشتم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – صورت سوم: دوران بین متباینین و مخصص متصل – صورت چهارم: دوران بین متباینین و مخصص منفصل 1400/09/22 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از صور چهارگانه شبهات […]

خارج فقه – جلسه سی و هفتم – مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن

آذر 6, 1400

جلسه 37 – PDF جلسه سی و هفتم مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن                                         1400/09/06 شروط جواز نظر بحث در مورد اصل جواز […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات