چهارشنبه 6 بهمن 1400 - 12:16

آرشیو

خارج اصول – جلسه چهاردهم – عام و خاص – مقدمات : ادامه مقدمه اول عدم لزوم بررسی تعریف عام دلالت اجمالی ادات عموم بر افراد – مقدمه دوم: فرق بین عام و مطلق – کلام محقق حائری و نایینی و بررسی آن   

مهر 28, 1400

جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم  عام و خاص – مقدمات : ادامه مقدمه اول عدم لزوم بررسی تعریف عام دلالت اجمالی ادات عموم بر افراد – مقدمه دوم: فرق بین عام و مطلق – کلام محقق حائری و نایینی و بررسی آن 1400/07/28 ادامه مقدمه اول بحث در عام و خاص ابتدائا با بیان […]

جلسه پنجم – تفسیر – جمع بین شمول عدم خوف و عدم حزن در این آیه و بین ستایش خوف در مؤمنان

مهر 27, 1400

جلسه 5 – PDF جلسه پنجم جمع بین شمول عدم خوف و عدم حزن در این آیه و بین ستایش خوف در مؤمنان 1400/07/27 خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته یک سوال و پرسش مطرح شد که پاسخ آن موکول به این جلسه گردید. ما به این نتیجه رسیدیم که در آیه 38 اثری که خداوند […]

خارج فقه – جلسه سیزدهم – مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن

مهر 27, 1400

جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم  مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن 1400/07/27 خلاصه جلسه گذشته در فرع پنجم […]

خارج اصول – جلسه سیزدهم – مفهوم عدد – عام و خاص – مقدمه اول : تعریف – تعریف مشهور – اشکال امام خمینی به مشهور- تعریف امام خمینی  

مهر 27, 1400

جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم مفهوم عدد – عام و خاص – مقدمه اول : تعریف – تعریف مشهور – اشکال امام خمینی به مشهور- تعریف امام خمینی 1400/07/27 مفهوم عدد آخرین بحث از مبحث مفاهیم مربوط به مفهوم عدد است. مثلا اگر مولایی به عبدش بگوید: «اکرم خسمة رجال» بحث در این است […]

تفسیر – جلسه چهارم – آیه 38 _ بررسی اختصاص عدم خوف و حزن به آخرت – دلیل دیدگاه اول و بررسی آن _ نتیجه

مهر 26, 1400

جلسه 4 – PDF   جلسه چهارم  آیه 38 _ بررسی اختصاص عدم خوف و حزن به آخرت – دلیل دیدگاه اول و بررسی آن _ نتیجه 1400/07/26 خلاصه جلسه گذشته در آیه 38 سوره بقره بعد از بیان امر به هبوط به آدم، حوا و ابلیس فرموده که پس چنانچه از جانب من هدایتی […]

خارج فقه – جلسه دوازدهم – مسئله 25 – فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله – ادله عدم جواز – روایت اول و دوم – کلام محقق خویی در مورد دو روایت و بررسی آن

مهر 26, 1400

جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم  مسئله 25 – فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله – ادله عدم جواز – روایت اول و دوم – کلام محقق خویی در مورد دو روایت و بررسی آن 1400/07/26 فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن […]

خارج اصول – جلسه دوازدهم – مفهوم استثناء – دلالت جمله استثنائیه بر انحصار، بالمفهوم است یا بالمنطوق؟ – ثمره عملی بحث – مفهوم لقب

مهر 26, 1400

جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم  مفهوم استثناء – دلالت جمله استثنائیه بر انحصار، بالمفهوم است یا بالمنطوق؟ – ثمره عملی بحث – مفهوم لقب 1400/07/26 دلالت جمله استثنائیه بر انحصار، بالمفهوم است یا بالمنطوق؟ در باب مفهوم استثناء عرض کردیم در اینکه جمله استثنائیه دلالت بر اختصاص و انحصار می‎کند ظاهرا بحثی نیست و […]

قواعد فقهیه – جلسه هفتم – ادله قاعده _ دلیل اول: آیات _ آیه اول: آیه 78 سوره حج _ دیدگاه های کلی درباره آیه _ استدلال به آیه با قطع نظر از روایات _ تقریب اول و دوم و فرق آنها  

مهر 24, 1400

جلسه 7 – PDF جلسه هفتم ادله قاعده _ دلیل اول: آیات _ آیه اول: آیه 78 سوره حج _ دیدگاه های کلی درباره آیه _ استدلال به آیه با قطع نظر از روایات _ تقریب اول و دوم و فرق آنها   1400/07/24 ادله قاعده ما تا اینجا درباره برخی از مطالب مقدماتی پیرامون […]

خارج فقه – جلسه یازدهم – مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها      

مهر 24, 1400

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها      1400/07/24 معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله مطلبی را جلسه گذشته سؤال کردیم در مورد متن […]

خارج اصول – جلسه یازدهم – مفهوم استثناء –دلیل اول بر حصر – کلام ابوحنیفه و بررسی آن – دلیل دوم بر حصر و بررسی آن – جمله استثنائیه بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟ و ثمره عملی آن

مهر 24, 1400

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم مفهوم استثناء –دلیل اول بر حصر – کلام ابوحنیفه و بررسی آن – دلیل دوم بر حصر و بررسی آن – جمله استثنائیه بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟ و ثمره عملی آن 1400/07/24 مفهوم استثناء تا اینجا در مورد سه مفهوم شرط، وصف و غایت بحث کردیم. چهارمین […]