آغاز بحث حجج و امارات (قطع) در بحث خارج اصول توسط استاد سید مجتبی نورمفیدی

بازدیدها: 9

قابل توجه فضلاء و طلاب محترم

 

 

آغاز بحث حجج و امارات (قطع) در بحث خارج اصول توسط استاد سید مجتبی نورمفیدی

 

مکان: مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی؛ مدرس 27

 

زمان: دوشنبه 1401/10/19، ساعت 9 الی 10