پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 20:58

آرشیو

خارج اصول – جلسه نود و یکم – اطمینان – بررسی جریان احکام سه گانه قطع در اطمینان 

اسفند 23, 1401

بازدیدها: 6جلسه 91 – PDF جلسه نود و یکم  اطمینان – بررسی جریان احکام سه گانه قطع در اطمینان   1401/12/023 بررسی جریان احکام سه ‎گانه قطع در اطمینان بعد از آن که اصل حجیت اطمینان و همچنین وجه حجیت آن معلوم شد، نوبت به این رسید که ببینیم آیا احکام سه‎گانه‎ای که برای قطع ذکر […]

خارج اصول – جلسه نودم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان  

اسفند 22, 1401

بازدیدها: 4جلسه 90 – PDF جلسه نودم اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان 1401/12/022   خلاصه جلسه گذشته در بررسی رادعیت و مانعیت دو دسته از ادله […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و نهم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری  

اسفند 21, 1401

بازدیدها: 9جلسه 89 – PDF جلسه هشتاد و نهم  اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری   1401/12/21 خلاصه جلسه گذشته ادله حجیت اطمینان عمدتا دو دلیل بود که از ناحیه منکران حجیت، مورد خدشه قرار گرفت. البته این […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن   

اسفند 20, 1401

بازدیدها: 8جلسه 88 – PDF جلسه هشتاد و هشتم  اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن    1401/12/20 خلاصه جلسه گذشته بحث در حجیت اطمینان بود. عرض کردیم در مورد حجیت اطمینان یک قول این است که اطیمنان حجت نیست. قائلین به عدم حجیت اشکال کردند […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن

اسفند 16, 1401

بازدیدها: 9جلسه 87 – PDF جلسه هشتاد و هفتم  اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن 1401/12/16 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله حجیت اطمینان در دو مقام باید مسئله را دنبال کنیم؛ مقام اول اینکه آیا اساسا اطمینان حجیت دارد یا خیر و سپس […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت اطمینان و بررسی آن – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن اشکال به دلیل اول حجیت – اشکال به دلیل دوم حجیت

اسفند 15, 1401

بازدیدها: 8جلسه 86 – PDF جلسه هشتاد و ششم  اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت اطمینان و بررسی آن – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن اشکال به دلیل اول حجیت – اشکال به دلیل دوم حجیت 1401/12/15   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و پنجم – اطمینان – اقوال – قول چهارم – قول پنجم – قول ششم – حق در مسئله مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت    

اسفند 14, 1401

بازدیدها: 10جلسه 85 – PDF جلسه هشتاد و پنجم  اطمینان – اقوال – قول چهارم – قول پنجم – قول ششم – حق در مسئله مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت      1401/12/15       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره حجیت اطمینان، اقوال مختلفی وجود دارد؛ قول اول، دوم […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و چهارم – اطمینان – اقوال – قول سوم     

اسفند 13, 1401

بازدیدها: 10جلسه 84 – PDF جلسه هشتاد و چهارم  اطمینان – اقوال – قول سوم  1401/12/13     خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار و حجیت اطمینان بود. عرض کردیم اقوال در این‎باره مختلف است: 1. قول اول این بود که اطمینان حجیت ذاتیه دارد و همانند قطع است. 2. قول دوم این بود که […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و سوم – اطمینان – اقوال – قول اول – قول دوم – شرح رساله حقوق – مشی، موضوع پاداش 

اسفند 10, 1401

بازدیدها: 8جلسه 83 – PDF جلسه هشتاد و سوم اطمینان – اقوال – قول اول – قول دوم – شرح رساله حقوق – مشی، موضوع پاداش   1401/12/10   خلاصه جلسه گذشته بحث در اطمینان بود. تا اینجا درباره معنای اطمینان، تقسیمات آن سخن گفتیم. گاهی از اطمینان با عنوان یقین نیز یاد می‎شود، ولی اغلب […]

خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – اطمینان – موضوع بحث – تقسیمات اطمینان

اسفند 9, 1401

بازدیدها: 11جلسه 82 – PDF جلسه هشتاد و دوم اطمینان – موضوع بحث – تقسیمات اطمینان 1401/12/09 اطمینان مقرر شد به مناسبت بحث از قطع، درباره اطمینان مطالبی را عرض کنیم. اطمینان از نظر لغت معنایش مشخص است، معنای آرامش سکون و نظائر آن دارد و اصطلاحا یک حالت نفسانی نزدیک به یقین است که […]