دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:32

آرشیو

جلسه چهل و نهم – آیه 38 _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط

فروردین 17, 1400

جلسه 49 – PDF جلسه چهل و نهم آیه 38 _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط 1400/01/17 مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط در آیه 38 نکات و مطالبی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. ما در مورد تناسب و ارتباط این آیه با قبل و بعد و نیز مفردات آیه مطالب و […]

جلسه چهل و هشتم – آیه 38 _ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد _ مفردات

فروردین 16, 1400

جلسه 48 – PDF جلسه چهل و هشتم آیه 38 _ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد _ مفردات 1400/01/16   آیه 38 این است: «قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیه و لا هم یحزنون». ترجمه تحت اللفظی آیه روشن است. خداوند متعال میفرماید: ما گفتیم […]

جلسه چهل و هفتم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند

اسفند 13, 1399

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند 1399/12/13   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بخش دوم که درباره توبه است، مطالبی را باید متعرض شویم. مطلب اول درباره حقیقت توبه بود و تفاوت هایی که با برخی از مفاهیم […]

جلسه چهل و ششم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار

اسفند 12, 1399

جلسه 46 – PDF جلسه چهل و ششم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار 1399/12/12   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مطلب اول در بخش دوم آیه 37 درباره حقیقت توبه است. توضیحاتی درباره حقیقت توبه ذکر کردیم و سخن […]

جلسه چهل و پنجم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه

اسفند 11, 1399

جلسه 45 – PDF جلسه چهل و پنجم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه 1399/12/11   بخش دوم: توبه بحث ما در بخش اول آیه 37 به پایان رسید. بخش دوم درباره توبه است. آیه این بود: «فتلقی آدم من ربه کلمات فتابَ علیه إنه هو التواب الرحیم». بخش اول […]

جلسه چهل و چهارم – آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات

اسفند 5, 1399

جلسه 44 – PDF جلسه چهل و چهارم آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات 1399/12/05   خلاصه جلسه گذشته در مورد اینکه مقصود از کلمات در آیه 37 چیست، احتمالات و اقوالی را ذکر کردیم؛ به دنبال آن، مهم‌ترین احتمال که قائلان زیادی هم دارد (یعنی حمل کلمات بر الفاظ […]

جلسه سی و ششم – آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط

بهمن 8, 1399

جلسه 36 – PDF جلسه سی و ششم آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط 1399/11/08 مطلب پنجم: محدودیت هبوط در بخش دوم آیه 36 که درباره هبوط به سوی زمین است، تا اینجا چهار مطلب بیان شد. مطلب پنجم مربوط به محدودیت هبوط است. عرض کردیم که اساسا هبوط پس […]