رمضان ۱۴۳۱ (۱۳۸۹ شمسی)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۵۰۳جلسه اول سخنرانی شب قدر