رمضان 1430 (1388 شمسی)

بازدیدها: 8

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3474رکن اول دینداری: معرفت دینی رکن اول دینداری: معرفت دینی
3475دو مسئله ی مهم در مورد معرفت الله دو مسئله ی مهم در مورد معرفت الله
3476رکن دوم دینداری: اخلاص رکن دوم دینداری: اخلاص
3477حقیقت و آثار اخلاص حقیقت و آثار اخلاص
3478رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس
3479رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس 2 رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس 2
3480حقوق هفتگانه مؤمن بر مؤمن حقوق هفتگانه مؤمن بر مؤمن