گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی در مسجد گلشن گرگان