یکشنبه 1 خرداد 1401 - 11:44

آرشیو

تفسیر – جلسه نوزدهم – آیه 41 _ بخش دوم: «و لا تَکونوا أوّلَ کافَرٍ به» _ 3. معنای «به» _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا» _ سه دیدگاه درباره معنای اشتراء

آذر 3, 1400

جلسه 19 – PDF جلسه نوزدهم  آیه 41 _ بخش دوم: «و لا تَکونوا أوّلَ کافَرٍ به» _ 3. معنای «به» _ بخش سوم: «و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا» _ سه دیدگاه درباره معنای اشتراء 1400/09/03 خلاصه جلسه گذشته بخش دوم یعنی «وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ» عرض کردیم سه جزء دارد. اول «تَکُونوا» […]

تفسیر – جلسه هجدهم – آیه 41 _ بخش دوم: «و لا تَکونوا أوّلَ کافرٍ به» _ 1. معنای «و لا تَکونوا» _ 2. معنای «أوّلَ کافرٍ»         

آذر 2, 1400

جلسه 18 – PDF جلسه هجدهم  آیه 41 _ بخش دوم: «و لا تَکونوا أوّلَ کافرٍ به» _ 1. معنای «و لا تَکونوا» _ 2. معنای «أوّلَ کافرٍ» 1400/09/02 بخش دوم: «و لا تَکونوا أوّلَ کافرٍ به» در آیه 41 عرض کردیم چهار بخش وجود دارد که بخش اول آن گذشت. معنای «وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ […]

خارج فقه – جلسه سی ام – مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین – مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» – احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم

آبان 24, 1400

جلسه 30 – PDF جلسه سی ام مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» – احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم 1400/08/24 مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین بحث در مسأله […]

خارج فقه – جلسه بیست و نهم – مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم – محدوده جواز نظر

آبان 23, 1400

جلسه 29 – PDF جلسه بیست و نهم مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم – محدوده جواز نظر 1400/08/23 3. عدم کون النظر مقصودا اصلیا بحث در شروط جواز نظر به زنان ذمی بود. عرض کردیم امام(ره) در متن تحریر دو شرط را ذکر کرده‌اند، […]

خارج فقه – جلسه بیست و هشتم – مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – جمع‌بندی روایت پنجم – شروط جواز نظر به زنان ذمی – شرط اول و دوم و بررسی آنها

آبان 22, 1400

جلسه 28 – PDF جلسه بیست و هشتم  مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – جمع‌بندی روایت پنجم – شروط جواز نظر به زنان ذمی – شرط اول و دوم و بررسی آنها 1400/08/22 جمع‌بندی روایت پنجم در مسأله اول از دو مسأله‌ای که […]

خارج فقه – جلسه بیست و هفتم – مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال

آبان 19, 1400

جلسه 27 – PDF جلسه بیست و هفتم  مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال 1400/08/19 تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال در بحث از روایت پنجم یعنی روایت عباد […]

خارج فقه – جلسه بیست و سوم – مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم و بررسی آنها

آبان 15, 1400

جلسه 23 – PDF جلسه بیست و سوم مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم و بررسی آنها 1400/08/15 بحث در ادله جواز نظر به زنان ذمی بود. عرض شد دلیل اول مطلبی است که مرحوم محقق حلی در شرایع […]