پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 21:35

آرشیو

قواعد فقهیه – جلسه بیست و هشتم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت دوم – تقریب استدلال – بررسی استدلال به روایت اول و دوم – اشکال اول – بررسی اشکال اول 

اسفند 13, 1401

بازدیدها: 28جلسه 28 – PDF جلسه بیست و هشتم ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت دوم – تقریب استدلال – بررسی استدلال به روایت اول و دوم – اشکال اول – بررسی اشکال اول       1401/12/13 خلاصه جلسه […]

قواعد فقهیه – جلسه بیست و ششم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – جمع‌بندی دلیل اول – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – بحث سندی – تقریب استدلال    

اسفند 6, 1401

بازدیدها: 6جلسه 26 – PDF جلسه بیست و ششم ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – جمع‌بندی دلیل اول – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – بحث سندی – تقریب استدلال     1401/12/06 جمع‌بندی دلیل اول دلالت […]

قواعد فقهیه – جلسه بیست و پنجم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – آیه اول، دوم و سوم      

بهمن 23, 1401

بازدیدها: 4جلسه 25 – PDF جلسه بیست و پنجم  ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – آیه اول، دوم و سوم    1401/11/25     خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت حاکم شرع یا فقیه بود. عرض کردیم دو نظریه اینجا […]

قواعد فقهیه – جلسه بیست و چهارم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها  

بهمن 9, 1401

بازدیدها: 7جلسه 24 – PDF جلسه بیست و چهارم  ولایات مجعول از طرف خداوند – 3. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها    1401/11/09   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد کیفیت تعیین ولیّ و […]

قواعد فقهیه – جلسه بیستم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 2. ولایت ائمه(ع) – دلیل دوم: روایات طایفه سوم: روایت اول، دوم، سوم و چهارم – طایفه چهارم: روایت اول، دوم و سوم – 3. ولایت حاکم شرعی (فقیه)

دی 17, 1401

بازدیدها: 9جلسه 20 – PDF جلسه بیستم  ولایات مجعول از طرف خداوند – 2. ولایت ائمه(ع) – دلیل دوم: روایات طایفه سوم: روایت اول، دوم، سوم و چهارم – طایفه چهارم: روایت اول، دوم و سوم – 3. ولایت حاکم شرعی (فقیه) 1401/10/17 خلاصه جلسه گذشته فاصله‌ای بین جلسات افتاد و بحث کمی به درازا […]

قواعد فقهیه – جلسه هفدهم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – مراتب ولایت – دلیل دوم: روایات – 2. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات  

آذر 13, 1401

بازدیدها: 12جلسه 17 – PDF جلسه هفدهم  ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – مراتب ولایت – دلیل دوم: روایات – 2. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات       1401/09/13     مراتب ولایت بعد از بیان این مطلب که ادله اعم از آیات و روایات عمدتاً […]

قواعد فقهیه – جلسه شانزدهم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء  

آذر 12, 1401

بازدیدها: 6جلسه 16 – PDF جلسه شانزدهم ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء  1401/09/12     ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء در مورد انبیاء و به خصوص نبی مکرم اسلام(ص) گفتیم دلایل متقنی بر ثبوت و جعل ولایت از طرف خداوند برای […]

قواعد فقهیه – جلسه نهم – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل هشتم: آیات – اصل یا اماره بودن قاعده – ثمره اصل یا اماره بودن قاعده – نسبت سایر ولایات با عدم ولایت بر غیر

آبان 15, 1401

بازدیدها: 53جلسه 9 – PDF جلسه نهم ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل هشتم: آیات – اصل یا اماره بودن قاعده – ثمره اصل یا اماره بودن قاعده – نسبت سایر ولایات با عدم ولایت بر غیر 1401/08/15 دلیل هشتم: آیات دلیل هشتم بر قاعده عدم ولایت بر غیر، برخی از آیات قرآن است. […]

قواعد فقهیه – جلسه پنجم – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره – نظر فقها – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل اول: فطرت

مهر 30, 1401

بازدیدها: 27جلسه 5 – PDF جلسه پنجم عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره – نظر فقها – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل اول: فطرت 1401/07/30 نظر اکثر فقها در مورد اصل بودن یا اماره بودن قاعده بحث در این بود که آیا قاعده عدم ولایت بر غیر اصل است یا اماره؛ عباراتی […]

قواعد فقهیه – جلسه چهارم – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره

مهر 24, 1401

بازدیدها: 29جلسه 4 – PDF جلسه چهارم نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره 1401/07/24    خلاصه جلسه گذشته مسأله‌ای که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، […]