دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:02

آرشیو

جلسه چهل و هفتم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند

اسفند 13, 1399

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند 1399/12/13   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بخش دوم که درباره توبه است، مطالبی را باید متعرض شویم. مطلب اول درباره حقیقت توبه بود و تفاوت هایی که با برخی از مفاهیم […]

جلسه چهل و پنجم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه

اسفند 11, 1399

جلسه 45 – PDF جلسه چهل و پنجم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه 1399/12/11   بخش دوم: توبه بحث ما در بخش اول آیه 37 به پایان رسید. بخش دوم درباره توبه است. آیه این بود: «فتلقی آدم من ربه کلمات فتابَ علیه إنه هو التواب الرحیم». بخش اول […]

جلسه سی و ششم – آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط

بهمن 8, 1399

جلسه 36 – PDF جلسه سی و ششم آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط 1399/11/08 مطلب پنجم: محدودیت هبوط در بخش دوم آیه 36 که درباره هبوط به سوی زمین است، تا اینجا چهار مطلب بیان شد. مطلب پنجم مربوط به محدودیت هبوط است. عرض کردیم که اساسا هبوط پس […]