دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:59

آرشیو

جلسه نود و هفتم – مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – دیدگاه‌ها                                 

اسفند 18, 1399

جلسه 97 – PDF جلسه نود و هفتم مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – دیدگاه‌ها 1399/12/18   خلاصه جلسه گذشته در بحث از مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، تا اینجا جهات دهگانه‌ای را ذکر کردیم برای اینکه موضوع بحث به درستی مشخص شود. بعد دو مقدمه گفتیم […]

جلسه چهل و هفتم – آثار اجتماعی غیبت

اسفند 14, 1399

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم آثار اجتماعی غیبت 1399/12/13   خلاصه جلسه گذشته در ادامه بحث از رسالة الحقوق صحبت از حق اللسان بود؛ گفتیم یکی از مهم‌ترین حقوق زبان این است که با جلوگیری از بدگویی و بدزبانی گرامی داشته شود؛ زبان باید تکریم شود، اکرامه عن الخنا، از بدگویی و […]

جلسه هشتاد و نهم – مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی                       

اسفند 6, 1399

جلسه 89 – PDF جلسه هشتاد و نهم مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی 1399/12/06   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قبل از ورود به بحث، نکات و جهاتی را برای روشن شدن موضوع بحث و […]