پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 20:17

آرشیو

خارج فقه – جلسه سی و ششم – احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –  دلیل پنجم – تقریر اول – ادعای اختصاص تقریر اول به برخی صور و بررسی آن – اختصاص تقریر دوم به برخی صور – اشکال محقق خویی به تقریر اول و بررسی آن – تقریر دوم – اشکال محقق خویی به تقریر دوم و بررسی آن

بهمن 2, 1401

بازدیدها: 7جلسه 36 – PDF جلسه سی و ششم  احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –  دلیل پنجم – تقریر اول – ادعای اختصاص تقریر اول به برخی صور و بررسی آن – اختصاص تقریر دوم به برخی صور – اشکال محقق خویی به تقریر اول و بررسی […]

قواعد فقهیه – جلسه شانزدهم – ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء  

آذر 12, 1401

بازدیدها: 6جلسه 16 – PDF جلسه شانزدهم ولایات مجعول از طرف خداوند – 1. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات – ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء  1401/09/12     ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء در مورد انبیاء و به خصوص نبی مکرم اسلام(ص) گفتیم دلایل متقنی بر ثبوت و جعل ولایت از طرف خداوند برای […]