دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 01:12

آرشیو

جلسه چهل و نهم – آیه 38 _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط

فروردین 17, 1400

جلسه 49 – PDF جلسه چهل و نهم آیه 38 _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط 1400/01/17 مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط در آیه 38 نکات و مطالبی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. ما در مورد تناسب و ارتباط این آیه با قبل و بعد و نیز مفردات آیه مطالب و […]

جلسه چهل و هفتم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند

اسفند 13, 1399

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند 1399/12/13   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بخش دوم که درباره توبه است، مطالبی را باید متعرض شویم. مطلب اول درباره حقیقت توبه بود و تفاوت هایی که با برخی از مفاهیم […]

جلسه چهل و ششم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار

اسفند 12, 1399

جلسه 46 – PDF جلسه چهل و ششم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار 1399/12/12   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مطلب اول در بخش دوم آیه 37 درباره حقیقت توبه است. توضیحاتی درباره حقیقت توبه ذکر کردیم و سخن […]

جلسه چهل و پنجم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه

اسفند 11, 1399

جلسه 45 – PDF جلسه چهل و پنجم آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه 1399/12/11   بخش دوم: توبه بحث ما در بخش اول آیه 37 به پایان رسید. بخش دوم درباره توبه است. آیه این بود: «فتلقی آدم من ربه کلمات فتابَ علیه إنه هو التواب الرحیم». بخش اول […]

جلسه هشتاد و نهم – مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی                       

اسفند 6, 1399

جلسه 89 – PDF جلسه هشتاد و نهم مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی 1399/12/06   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قبل از ورود به بحث، نکات و جهاتی را برای روشن شدن موضوع بحث و […]

جلسه چهل و چهارم – آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات

اسفند 5, 1399

جلسه 44 – PDF جلسه چهل و چهارم آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات 1399/12/05   خلاصه جلسه گذشته در مورد اینکه مقصود از کلمات در آیه 37 چیست، احتمالات و اقوالی را ذکر کردیم؛ به دنبال آن، مهم‌ترین احتمال که قائلان زیادی هم دارد (یعنی حمل کلمات بر الفاظ […]