یکشنبه 1 خرداد 1401 - 12:19

آرشیو

جلسه پنجاه و ششم – شرح رسالة الحقوق – آثار تهمت – 1. آثار معنوی دنیوی – 1-1. فردی – 1-2. اثر اجتماعی – 1-2-1. حرمت شکنی – 1-2-2. نا امنی – 2. آثار مادی دنیوی – 3. آثار اخروی

آبان 13, 1400

جلسه 56 – PDF جلسه پنجاه و ششم  شرح رسالة الحقوق – آثار تهمت – 1. آثار معنوی دنیوی – 1-1. فردی – 1-2. اثر اجتماعی – 1-2-1. حرمت شکنی – 1-2-2. ناامنی – 2. آثار مادی دنیوی – 3. آثار اخروی 1400/08/12 شرح رسالة الحقوق بحث در مورد تهمت و بهتان و نسبت ناروا […]

جلسه پنجاه و پنجم – شرح رسالة الحقوق – بزرگی گناه تهمت

آبان 10, 1400

جلسه 55 – PDF جلسه پنجاه و پنجم شرح رسالة الحقوق – بزرگی گناه تهمت 1400/08/05 شرح رسالة الحقوق بحث ما درباره تهمت بود به عنوان یکی از مصادیق مهم بدزبانی. در جلسه گذشته اشاره کردیم که اساساً حقیقت بهتان و تهمت چیست و آن آیات را هم ذکر کردیم و نکاتی که در آن […]

جلسه پنجاه و سوم – شرح رسالة الحقوق – 3. تهمت – آیات 11 تا 19 سوره نور

مهر 21, 1400

جلسه 53 – PDF جلسه پنجاه و سوم  شرح رسالة الحقوق – 3. تهمت – آیات 11 تا 19 سوره نور 1400/07/21 شرح رسالة الحقوق بحث ما در حقوق اعضای بدن انسان بود. اولین عضوی که امام سجاد(ع) به بیان حقوق آن پرداخته‌اند، حق اللسان بود. یک حق کلی برای لسان و زبان فرمودند: «وَ […]