دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:22

آرشیو

جلسه پانزدهم – پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت

اسفند 16, 1399

جلسه 15 – PDF جلسه پانزدهم پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت 1399/12/16   خلاصه جلسه گذشته فکر می‌کنم این آخرین جلسه ای باشد که درباره پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت سخن بگوییم. البته این بحث مقداری به درازا کشید هر چند ما خیلی فشرده و خلاصه به این موضوع آن هم در حدی […]

سخنان آیت الله سید مجتبی نورمفیدی به مناسبت میلاد امیرالمومنین(ع) تحت عنوان «فضائل علی(ع) در منابع اهل سنت» در درس خارج

سخنان آیت الله سید مجتبی نورمفیدی به مناسبت میلاد امیرالمومنین(ع) تحت عنوان «فضائل علی(ع) در منابع اهل سنت» در درس خارج

اسفند 7, 1399

علی(ع) خورشیدی است که اگر کسی خود را در پرتو نور و گرمای وجود او قرار دهد قطعا مسیر زندگی او عوض می‎شود. بر اساس برخی روایات اهل سنت، علی(ع) عصاره کمالات انبیاء است. فضایلی که برای علی(ع) در برخی کتب اهل سنت نقل شده برای هیچ یک از اصحاب پیامبر نقل نشده است. بشر […]

جلسه هشتاد و نهم – مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ ششم (محقق اصفهانی) – پاسخ هفتم (بعض بزرگان) – حق در مسئله

اسفند 6, 1399

جلسه 89 – PDF جلسه هشتاد و نهم مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ ششم (محقق اصفهانی) – پاسخ هفتم (بعض بزرگان) – حق در مسئله 1399/12/06   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم پاسخ‎هایی که به اشکال مربوط به التزام به سنخ الحکم داده شده […]