سه شنبه 25 مرداد 1401 - 14:15

آرشیو

جلسه شصت و یکم – شرح رسالة الحقوق – حق دوم: عادت دادن زبان به خیر

آذر 20, 1400

جلسه 61 – PDF جلسه شصت و یکم  شرح رسالة الحقوق – حق دوم: عادت دادن زبان به خیر 1400/09/17 شرح رسالة الحقوق در جلسات متعددی درباره اولین مطلبی که به عنوان حق اللسان در کلام امام سجاد(ع) ذکر شده بود، سخن گفتیم. اولین عضوی که حضرت به آن اشاره کرده‌اند، زبان بود. فرمود: «وَ […]

جلسه شصتم – شرح رسالة الحقوق – سایر مصادیق بد زبانی

آذر 10, 1400

جلسه 60 – PDF جلسه شصتم  شرح رسالة الحقوق – سایر مصادیق بد زبانی 1400/0910 شرح رسالة الحقوق اولین عضوی که حقی برای آن بیان شد، زبان بود: «فاکرامه عن الخنا»، بزرگداشت زبان از بدزبانی و بدگویی، که ما به چند مورد و مصداق از مهم‌ترین مصادیق بدزبانی اشاره کردیم. یعنی سوءاستفاده از زبان. اگر […]

جلسه پنجاه و ششم – شرح رسالة الحقوق – آثار تهمت – 1. آثار معنوی دنیوی – 1-1. فردی – 1-2. اثر اجتماعی – 1-2-1. حرمت شکنی – 1-2-2. نا امنی – 2. آثار مادی دنیوی – 3. آثار اخروی

آبان 13, 1400

جلسه 56 – PDF جلسه پنجاه و ششم  شرح رسالة الحقوق – آثار تهمت – 1. آثار معنوی دنیوی – 1-1. فردی – 1-2. اثر اجتماعی – 1-2-1. حرمت شکنی – 1-2-2. ناامنی – 2. آثار مادی دنیوی – 3. آثار اخروی 1400/08/12 شرح رسالة الحقوق بحث در مورد تهمت و بهتان و نسبت ناروا […]

جلسه پنجاهم – چهار ویژگی شخصیتی دروغگو – ویژگی اول: پستی و حقارت – ویژگی دوم: بی‌عقلی – ویژگی سوم: ناجوانمردی – ویژگی چهارم: دورویی –

خرداد 2, 1400

جلسه 50 – PDF جلسه پنجاهم چهار ویژگی شخصیتی دروغگو – ویژگی اول: پستی و حقارت – ویژگی دوم: بی‌عقلی – ویژگی سوم: ناجوانمردی – ویژگی چهارم: دورویی 1400/02/29   خلاصه جلسه گذشته در بحث مربوط به حقوقی که انسان بر خودش دارد و اعضای انسان، گفتیم یک حقوقی اعضای انسان بر انسان دارند. اولین […]