دوشنبه 3 آبان 1400 - 05:15

آرشیو

خارج فقه – جلسه یازدهم – مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها      

مهر 24, 1400

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها      1400/07/24 معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله مطلبی را جلسه گذشته سؤال کردیم در مورد متن […]

خارج اصول – جلسه یازدهم – مفهوم استثناء –دلیل اول بر حصر – کلام ابوحنیفه و بررسی آن – دلیل دوم بر حصر و بررسی آن – جمله استثنائیه بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟ و ثمره عملی آن

مهر 24, 1400

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم مفهوم استثناء –دلیل اول بر حصر – کلام ابوحنیفه و بررسی آن – دلیل دوم بر حصر و بررسی آن – جمله استثنائیه بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟ و ثمره عملی آن 1400/07/24 مفهوم استثناء تا اینجا در مورد سه مفهوم شرط، وصف و غایت بحث کردیم. چهارمین […]

جلسه پنجاه و سوم – شرح رسالة الحقوق – 3. تهمت – آیات 11 تا 19 سوره نور

مهر 21, 1400

جلسه 53 – PDF جلسه پنجاه و سوم  شرح رسالة الحقوق – 3. تهمت – آیات 11 تا 19 سوره نور 1400/07/21 شرح رسالة الحقوق بحث ما در حقوق اعضای بدن انسان بود. اولین عضوی که امام سجاد(ع) به بیان حقوق آن پرداخته‌اند، حق اللسان بود. یک حق کلی برای لسان و زبان فرمودند: «وَ […]

تفسیر – جلسه سوم – آیه 38 _ مطلب هفتم: آزادی انسان در انتخاب راه _ مطلب هشتم: اثر پذیرش هدایت الهی _ معنای عدم خوف و عدم حزن و بررسی اختصاص آن‌ها به آخرت

مهر 21, 1400

جلسه 3 – PDF جلسه سوم  آیه 38 _ مطلب هفتم: آزادی انسان در انتخاب راه _ مطلب هشتم: اثر پذیرش هدایت الهی _ معنای عدم خوف و عدم حزن و بررسی اختصاص آن‌ها به آخرت 1400/07/21 مطلب هفتم: آزادی انسان در انتخاب راه در مورد آیه 38 گفتیم مطالبی وجود دارد از جمله مطلبی […]

خارج فقه – جلسه دهم – مسئله 25 – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – بررسی یک اشکال – وجه تقیید جواز نظر به عدم شهوت

مهر 21, 1400

جلسه 10 – PDF جلسه دهم مسئله 25 – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – بررسی یک اشکال – وجه تقیید جواز نظر به عدم شهوت 1400/07/21 فرع چهارم از فروعی که قابلیت بررسی در ذیل مسأله 25 را دارد، مربوط به نظر مرد به بدن دختربچه ممیز است. عرض شد یک […]

خارج اصول – جلسه دهم – مفهوم غایت – مقام ثانی: آیا غایت داخل در مغیا میباشد یا خیر؟ بررسی جهات سه گانه – اقوال در مقام ثانی – حق در مسئله

مهر 21, 1400

جلسه 10 – PDF جلسه دهم مفهوم غایت – مقام ثانی: آیا غایت داخل در مغیا میباشد یا خیر؟ بررسی جهات سه گانه – اقوال در مقام ثانی – حق در مسئله 1400/07/21 خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام دوم مربوط به این بود که آیا غایت داخل در مغیا است یا خیر؟ عرض کردیم […]

تفسیر – جلسه دوم – آیه 38 – مطلب چهارم: عمومیت خطاب یأتینکم – مطلب پنجم: خداوند منشأ هدایت – مطلب ششم: انواع هدایت

مهر 20, 1400

جلسه 2 – PDF جلسه دوم  آیه 38 – مطلب چهارم: عمومیت خطاب یأتینکم – مطلب پنجم: خداوند منشأ هدایت – مطلب ششم: انواع هدایت 1400/07/20 خلاصه جلسه گذشته در آیه 38 مطالب و اموری باید مورد بررسی قرار بگیرد. تا اینجا سه مطلب پیرامون این آیه مطرح شد. آیه 38 این بود: «قُلْنَا اهْبِطُوا […]

خارج فقه – جلسه نهم – مسئله 25 – فرع سوم: نظر ممیز به عورت غیر – بررسی دو اشکال محقق خویی به محقق نراقی- بررسی کلام محقق نراقی – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – دلیل عدم جواز و بررسی آن – دلیل جواز و بررسی

مهر 20, 1400

جلسه 9 – PDF جلسه نهم  مسئله 25 – فرع سوم: نظر ممیز به عورت غیر – بررسی دو اشکال محقق خویی به محقق نراقی- بررسی کلام محقق نراقی – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – دلیل عدم جواز و بررسی آن – دلیل جواز و بررسی   1400/07/20        خلاصه جلسه گذشته […]

خارج اصول – جلسه نهم – مفهوم غایت – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول حق در مسئله – مقام ثانی: آیا غایت داخل در مغیا میباشد یا خیر؟ تنقیح محل نزاع

مهر 20, 1400

جلسه 9 – PDF جلسه نهم مفهوم غایت – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول حق در مسئله – مقام ثانی: آیا غایت داخل در مغیا میباشد یا خیر؟ تنقیح محل نزاع 1400/07/20 در مورد مفهوم غایت، تفصیل محقق خراسانی و توجیهی که بوسیله محقق حایری برای آن ذکر شده […]

تفسیر – جلسه اول – آیه 38 _ مطلب سوم بررسی دلالت جمله شرطیه بر شک       

مهر 19, 1400

جلسه 1 – PDF جلسه اول  آیه 38 _ مطلب سوم بررسی دلالت جمله شرطیه بر شک 1400/07/19 خلاصه جلسه گذشته بحث در تفسیر آیه 38 سوره بقره بود. بین آخرین جلسه ای که در پایان سال تحصیلی گذشته برگزار شد و جلسه آغازین سال تحصیلی جاری، فاصله نسبتا طولانی پیش آمد. آیه 38 درباره […]