چهارشنبه 6 بهمن 1400 - 10:55

آرشیو

شرح رساله حقوق – جلسه شصت و ششم – حق گوش – گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان

بهمن 5, 1400

جلسه 66 – PDF جلسه شصت و ششم حق گوش – گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان 1400/10/29 بحث ما تا اینجا درباره حق الله و حق الانسان نفسه و حق الاعضاء که تا به حال یک حق را ذکر کردیم، حق اللسان؛ حق الله به طور کلی یک حقی بود که بیان شد. حق […]

تفسیر – جلسه سی و نهم – آیه 45 _ بخش اول: «استَعینوا بالصبر و الصلاۀ» مطلب پنجم: قلمرو استعانت _ مطلب ششم: مقصود از صبر

بهمن 4, 1400

جلسه 39 – PDF جلسه سی و نهم آیه 45 _ بخش اول: «استَعینوا بالصبر و الصلاۀ» مطلب پنجم: قلمرو استعانت _ مطلب ششم: مقصود از صبر 1400/11/04 در بخش اول از آیه 45 عرض کردیم مطالبی وجود دارد که تا اینجا چهار مطلب را متعرض شدیم. آخرین مطلب درباره این بود که چرا باید […]

خارج فقه – جلسه شصت و نهم – مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه ششم و بررسی آن

بهمن 4, 1400

جلسه 69 – PDF جلسه شصت و نهم  مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه ششم و بررسی آن 1400/11/04 خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا خوانندگی زن و آواز او از نظر ادله جایز است یا نه. در تنقیح موضوع بحث عرض کردیم […]

خارج اصول – جلسه شصت و نهم – مسائل –  مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – کلام محقق خراسانی 

بهمن 4, 1400

جلسه 69 – PDF جلسه شصت و نهم مسائل – مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – کلام محقق خراسانی 1400/11/04   مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین مسئله چهارم از مسائلی که در مبحث عام و خاص مورد بررسی قرار می‎گیرد این است که […]