سه شنبه 11 مهر 1402 - 21:06

آرشیو

قواعد فقهیه – جلسه شصت و دوم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام

اردیبهشت 10, 1401

بازدیدها: 19جلسه 62 – PDF جلسه شصت و دوم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام 1401/02/08 بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی […]

قواعد فقهیه – جلسه شصت و یکم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی –  دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه       

اردیبهشت 6, 1401

بازدیدها: 40جلسه 61 – PDF جلسه شصت و یکم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه 1401/02/06 خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت […]

قواعد فقهیه – جلسه شصتم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم کلام شهید – استناد قواعد فقهی دیگر به قاعده اهم و مهم – دو نمونه از تقدیم اهم بر مهم – ضوابط تشخیص اهم

اردیبهشت 5, 1401

بازدیدها: 25جلسه 60 – PDF جلسه شصتم  بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم کلام شهید – استناد قواعد فقهی دیگر به قاعده اهم و مهم – دو نمونه از تقدیم اهم بر مهم – ضوابط تشخیص اهم 1401/02/05 خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله […]

قواعد فقهیه – جلسه پنجاه و نهم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – مستندات قاعده اهم و مهم – یکم تا هشتم

اردیبهشت 4, 1401

بازدیدها: 35جلسه 59 – PDF جلسه پنجاه و نهم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – مستندات قاعده اهم و مهم – یکم تا هشتم 1401/02/04 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بخش دوم درباره ادله تأثیر مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی […]

قواعد فقهیه – جلسه پنجاه و هشتم – بخش دوم: ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی

فروردین 31, 1401

بازدیدها: 15جلسه 58 – PDF جلسه پنجاه و هشتم  بخش دوم: ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی 1401/01/31 در جلسه گذشته مروری بر مباحث از ابتدای بحث قاعده مصلحت تا اینجا داشتیم و اشاره‌ای اجمالی به رئوس این مطالب شد. مهم‌ترین بحثی که در جلسات گذشته آن هم به نحو مبسوط مطرح شد، ادله […]

قواعد فقهیه – جلسه پنجاه و هفتم – مروری بر مباحث گذشته – مباحث باقی مانده  

فروردین 30, 1401

بازدیدها: 24جلسه 57 – PDF جلسه پنجاه و هفتم مروری بر مباحث گذشته – مباحث باقی مانده 1401/01/30 مروری بر مباحث گذشته در مورد قاعده مصلحت تا اینجا طیّ 56 جلسه مطالبی را بیان کردیم، لکن از آنجا که مطالبی از این قاعده باقی مانده، برای اینکه این بحث ناقص نماند و تکمیل شود، در […]

قواعد فقهیه – جلسه پنجاه و چهارم – تطبیقات قاعده –  2. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی 

فروردین 29, 1401

بازدیدها: 60جلسه 54 – PDF جلسه پنجاه و چهارم  تطبیقات قاعده – 2. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی 1401/01/29    خلاصه جلسه گذشته بحث در فروع و تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ برخی از تطبیقات فهرست‌وار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات باید […]

قاعده لاحرج – جلسه پنجاه و سوم – تطبیقات قاعده –  1. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج – دلیل حکم در دو مسأله  قاعده لاحرج و عسر و حرج زن – نظر مشهور و مرحوم سید و امام

فروردین 28, 1401

بازدیدها: 49جلسه 53 – PDF جلسه پنجاه و سوم  تطبیقات قاعده – 1. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج – دلیل حکم در دو مسأله قاعده لاحرج و عسر و حرج زن – نظر مشهور و مرحوم سید و امام 1401/01/28 خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم در بین […]

قاعده لاحرج – جلسه پنجاه و دوم – تطبیقات قاعده – کلام شهید – بررسی تطبیقات قاعده – پاسخ به یک شبهه –  اهمیت قاعده در دنیای امروز – 1. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج     

فروردین 27, 1401

بازدیدها: 30جلسه 52 – PDF جلسه پنجاه و دوم  تطبیقات قاعده – کلام شهید – بررسی تطبیقات قاعده – پاسخ به یک شبهه – اهمیت قاعده در دنیای امروز – 1. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج     1401/01/27 خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم مرحوم شهید تطبیقات و […]

قاعده لاحرج – جلسه پنجاه و یکم – قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – 1. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه  

فروردین 25, 1401

بازدیدها: 132جلسه 51 – PDF جلسه پنجاه و یکم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – 1. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه 1401/01/25 جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد آخرین جهتی که در بحث […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات