شنبه 5 فروردین 1402 - 05:46

آرشیو

رساله حقوق – جلسه شصت و چهارم – حق پنجم زبان

دی 8, 1400

بازدیدها: 16جلسه 64 – PDF جلسه شصت و چهارم حق پنجم زبان 1400/10/08 شرح رسالة الحقوق بحث در رساله حقوق به حق پنجم زبان رسید. تا اینجا به چهار حق اشاره کردیم: «اکرامه عن الخنا»، یعنی بزرگداشت و گرامیداشت زبان از بدزبانی که برخی مصادیق آن را ذکر کردیم؛ عادت دادن زبان به خیر؛ تربیت […]

تفسیر – جلسه سی و دوم – آیه 44 _ تفسیر بخش اول _ پاسخ به شبهه تنافی _ توجیه برخی روایات _ شمول خطاب نسبت به همه عالمان

دی 8, 1400

بازدیدها: 38جلسه 32 – PDF جلسه سی و دوم  آیه 44 _ تفسیر بخش اول _ پاسخ به شبهه تنافی _ توجیه برخی روایات _ شمول خطاب نسبت به همه عالمان 1400/10/08 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم آیه 44 مشتمل بر دو بخش است. سخن در بخش اول بود که خداوند متعال عالمان یهود و […]

خارج فقه – جلسه پنجاه و هشتم – مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل دوم روایات: طایفه اول تا چهارم و بررسی آنها – دلیل سوم: سیره معصومین(ع) – دلیل چهارم: سیره متصل به زمان معصوم(ع) 

دی 8, 1400

بازدیدها: 17جلسه 58 – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل دوم روایات: طایفه اول تا چهارم و بررسی آنها – دلیل سوم: سیره معصومین(ع) – دلیل چهارم: سیره متصل به زمان معصوم(ع)  1400/10/08 خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای جواز سماع و استماع صوت زن توسط مرد نامحرم […]

خارج اصول – جلسه پنجاه و هشتم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهات مصداقیه – کلام محقق نایینی و بررسی آن

دی 8, 1400

بازدیدها: 19جلسه 58 – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهات مصداقیه – کلام محقق نایینی و بررسی آن 1400/10/08 خلاصه جلسه گذشته در مورد احراز مصداق به وسیله استصحاب و شمول حکم عام نسبت به فرد […]

تفسیر – جلسه سی و یکم – آیه 44 _ تفسیر بخش اول _ موضوع توبیخ _ دو احتمال _ حق در مسئله _ شبهه تنافی

دی 7, 1400

بازدیدها: 22جلسه 31 – PDF جلسه سی و یکم  آیه 44 _ تفسیر بخش اول _ موضوع توبیخ _ دو احتمال _ حق در مسئله _ شبهه تنافی 1400/10/07 خلاصه جلسه گذشته بحث در تفسیر بخش اول آیه 44 سوره بقره بود. بخش اول در واقع توبیخ خداوند متعال نسبت به سران یهود و عالمان […]

خارج فقه – جلسه پنجاه و هفتم – مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل اول: آیات

دی 7, 1400

بازدیدها: 34جلسه 57 – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل اول: آیات 1400/10/07 خلاصه جلسه گذشته در مورد شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم و سخن گفتن زن با مرد نامحرم دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه قائل به عدم جواز است که ادله این دیدگاه مورد بررسی […]

خارج اصول – جلسه پنجاه و هفتم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهه مصداقیه – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق عراقی و بررسی آن

دی 7, 1400

بازدیدها: 18جلسه 57 – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهه مصداقیه – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق عراقی و بررسی آن 1400/10/07 خلاصه جلسه گذشته بحث در استصحاب عدم ازلی بود که محقق […]

تفسیر – جلسه سی ام – آیه 44 _ معنای اجمالی آیه _ ارتباط آیه با آیات قبل _ مفردات آیه _ تفسیر بخش اول _ وجوه هشتگانه برای توبیخ

دی 6, 1400

بازدیدها: 23جلسه 30 – PDF جلسه سی ام  آیه 44 _ معنای اجمالی آیه _ ارتباط آیه با آیات قبل _ مفردات آیه _ تفسیر بخش اول _ وجوه هشتگانه برای توبیخ 1400/10/06 آیه 44: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» معنای اجمالی آیه معنای اجمالی آیه این است که خداوند […]

خارج فقه – جلسه پنجاه و ششم – مسئله 29 – پیوند دو موضوع مسأله 29 – ادله حرمت سماع – دلیل دوم: طایفه چهارم و بررسی آن طایفه پنجم و بررسی آن – طایفه ششم و بررسی آن – نتیجه  

دی 6, 1400

بازدیدها: 21جلسه 56 – PDF جلسه پنجاه و ششم  مسئله 29 – پیوند دو موضوع مسأله 29 – ادله حرمت سماع – دلیل دوم: طایفه چهارم و بررسی آن طایفه پنجم و بررسی آن – طایفه ششم و بررسی آن – نتیجه 1400/10/06 خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز سماع و استماع صوت […]

خارج اصول – جلسه پنجاه و ششم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهه مصداقیه – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی

دی 6, 1400

بازدیدها: 28جلسه 56 – PDF جلسه پنجاه و ششم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهه مصداقیه – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی 1400/10/06 خلاصه جلسه گذشته بحث در تنبیه دوم پیرامون این مطلب بود که اگر ما نتوانیم در شبهه مصداقیه […]