چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۴

آرشیو

جلسه سی و دوم – ادله قاعده – مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی – جهت دوم: طرق درک مصلحت – انواع طرق – طریق اول: ملازمه – طریق دوم: تنقیح مناط

اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  ادله قاعده – مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی – جهت دوم: طرق درک مصلحت – انواع طرق – طریق اول: ملازمه – طریق دوم: تنقیح مناط ۱۴۰۰/۰۲/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برای اینکه ما بتوانیم به درک مناطات احکام شرعی […]

جلسه سی و یکم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ ویژگی های طرق درک مصلحت _ ویژگی دوم: درک مصلحت _ سه نمونه _ نحوه تشخیص علت و حکمت

اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ ویژگی های طرق درک مصلحت _ ویژگی دوم: درک مصلحت _ سه نمونه _ نحوه تشخیص علت و حکمت ۱۴۰۰/۰۲/۰۸     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طرقی که به وسیله آن ما […]

جلسه سی ام – ادله قاعده – مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ نتیجه جهت اول _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ ویژگی های طرق یاد شده

اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام ادله قاعده – مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ نتیجه جهت اول _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ ویژگی های طرق یاد شده ۱۴۰۰/۰۲/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی بود. یعنی مقام اول […]

جلسه بیست و نهم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ انواع درک عقل از مصلحت حکم شرعی _ دو اشکال و بررسی آن‌ها

اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ انواع درک عقل ازمصلحت حکم شرعی _ دو اشکال و بررسی آن‌ها ۱۴۰۰/۰۲/۰۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی بود. عرض کردیم این موضوع […]

جلسه بیست و هشتم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت اول: ادله عدم امکان در مصالح _ دلیل ششم و هفتم و بررسی آن‌ها _ ادله امکان درک مصالح

اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت اول: ادله عدم امکان در مصالح _ دلیل ششم و هفتم و بررسی آن‌ها _ ادله امکان درک مصالح ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم امکان درک مصالح احکام […]

جلسه بیست و هفتم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم – اولی _ ادله عدم امکان درک مصالح _ دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم و بررسی آن‌ها

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم – اولی _ ادله عدم امکان درک مصالح _ دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم و بررسی آن‌ها ۱۴۰۰/۰۲/۰۴     خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره ادله عدم امکان درک مصالح احکام شرعی […]

جلسه بیست و ششم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی _ ادله عدم امکان درک مصالح _ دلیل اول و بررسی آن _ دلیل دوم و بررسی آن

اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی _ ادله عدم امکان درک مصالح _ دلیل اول و بررسی آن _ دلیل دوم و بررسی آن ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم موضوع بحث ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی است. یعنی […]

جلسه بیست و پنجم – ادله قاعده _ ۱. ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولی _ پیش فرض های تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی

اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم ادله قاعده _ ۱. ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولی _ پیش فرض های تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته با توجه به اینکه دوباره سیستم قطع شد و تقریبا در اواخر بحث بود که این اتفاق افتاد، […]

جلسه بیست و چهارم – مفاد قاعده _ ادله قاعده _ مقدمه: لزوم تفکیک ادله در سه عرصه

فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم مفاد قاعده _ ادله قاعده _ مقدمه: لزوم تفکیک ادله در سه عرصه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   مفاد قاعده تا اینجا جهاتی که در روشن شدن موضوع بحث مؤثر است را اشاره کردیم و البته برخی نکاتی هم هست که انشاءالله در ادامه متعرض آن می‌شویم و این موجب […]

جلسه بیست و سوم – تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر _ بررسی دیدگاه ها، نظریات و حق در مسئله _ جمع بندی نهایی

فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر _ بررسی دیدگاه ها، نظریات و حق در مسئله _ جمع بندی نهایی ۱۴۰۰/۰۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در میان دیدگاه های سه گانه، آن دیدگاهی می‌توان نام دیدگاه اعتدالی بر آن نهاد، چهار نظریه […]