یکشنبه 13 آذر 1401 - 01:21

آرشیو

جلسه بیست و سوم – اعتبار نهج البلاغه – راه حل طبق موازین علم رجال و غیر موازین علم رجال – راه حل تشابه برای الحاق روایات مجهول     

اردیبهشت 11, 1399

بازدیدها: 31جلسه 23 – PDF   جلسه بیست و سوم اعتبار نهج البلاغه – راه حل طبق موازین علم رجال و غیر موازین علم رجال – راه حل تشابه برای الحاق روایات مجهول 1399/02/10 راه حل طبق موازین علم رجال در جلسه گذشته بحث به این‎جا منتهی شد که ما با اشکال ارسال روایات نهج […]