شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۸

آرشیو

جلسه شصت و هفتم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال – دو اشکال به طایفه نهم

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال – دو اشکال به طایفه نهم ۰۲/۱۱/۱۳۹۸   تقریب استدلال به طایفه نهم طایفه نهم از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته […]

جلسه شصت و ششم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه نهم

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه نهم ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ طایفه نهم طایفه نهم از روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین که قائلین به جواز به آن استدلال کرده‌اند، […]

جلسه شصت و پنجم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن ۳۰/۱۰/۱۳۹۸   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار […]

جلسه شصت و چهارم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۴۶ – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها ۲۹/۱۰/۱۳۹۸   ادامه روایات طائفه ششم عرض شد طوایفی از روایات مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به […]

جلسه شصت و سوم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن ۲۸/۱۰/۱۳۹۸   بحث در دلیل دوم جواز نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم به […]

جلسه شصت و دوم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن ۲۵/۱۰/۱۳۹۸   طائفه چهارم بحث در روایاتی است که برای جواز نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته است. […]

جلسه شصت و یکم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها ۲۴/۱۰/۱۳۹۸   طائفه دوم: روایات دال بر جواز سماع صوت اجنبیه عرض کردیم به طوایفی از روایات برای جواز […]

جلسه شصتم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن ۲۳/۱۰/۱۳۹۸   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به چند دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین از […]

جلسه پنجاه و نهم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن ۲۲/۱۰/۱۳۹۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به جواز نظر به وجه […]

جلسه پنجاه و هشتم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین

بهمن ۵, ۱۳۹۸

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین ۱۷/۱۰/۱۳۹۸   قول دوم: جواز نظر به وجه و کفین در مسأله هجدهم عرض کردیم نسبت به نظر به وجه و کفین از مرأه اجنبیه سه قول وجود دارد؛ […]