سه شنبه 11 مهر 1402 - 21:18

آرشیو

جلسه شصت و هفتم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال – دو اشکال به طایفه نهم

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 3جلسه 67 – PDF جلسه شصت و هفتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال – دو اشکال به طایفه نهم 02/11/1398   تقریب استدلال به طایفه نهم طایفه نهم از روایاتی که مورد استناد قرار […]

جلسه شصت و ششم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه نهم

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 7جلسه 66 – PDF جلسه شصت و ششم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه نهم 01/11/1398 طایفه نهم طایفه نهم از روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین که قائلین به جواز به آن استدلال […]

جلسه شصت و پنجم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 1جلسه 65 – PDF جلسه شصت و پنجم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن 30/10/1398   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد […]

جلسه شصت و چهارم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 6جلسه 46 – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها 29/10/1398   ادامه روایات طائفه ششم عرض شد طوایفی از روایات مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر […]

جلسه شصت و سوم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 1جلسه 63 – PDF جلسه شصت و سوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن 28/10/1398   بحث در دلیل دوم جواز نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم […]

جلسه شصت و دوم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 6جلسه 62 – PDF جلسه شصت و دوم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن 25/10/1398   طائفه چهارم بحث در روایاتی است که برای جواز نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته […]

جلسه شصت و یکم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 3جلسه 61 – PDF جلسه شصت و یکم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها 24/10/1398   طائفه دوم: روایات دال بر جواز سماع صوت اجنبیه عرض کردیم به طوایفی از روایات برای […]

جلسه شصتم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 2جلسه 60 – PDF جلسه شصتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن 23/10/1398   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به چند دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین […]

جلسه پنجاه و نهم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 2جلسه 59 – PDF جلسه پنجاه و نهم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن 22/10/1398   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به جواز نظر به […]

جلسه پنجاه و هشتم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین

بهمن 5, 1398

بازدیدها: 0جلسه 58 – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین 17/10/1398   قول دوم: جواز نظر به وجه و کفین در مسأله هجدهم عرض کردیم نسبت به نظر به وجه و کفین از مرأه اجنبیه سه قول وجود […]

بایگانی‌ها

دسته‌ها

اطلاعات