کتاب «غیبت، حیرت و انتظارات امام زمان(عج)»

در تفکر شیعی، رهایی تام و نهایی از غیبت و حیرت جز با ظهور ولی‌عصر(عج) محقق نمی‌شود و از سوی دیگر، فرج آن حضرت بدون فراهم‌سازی مقدمات و برآورده شدن انتظارات آن وجود مقدس ممکن نیست. پس باید به مدد شناخت تعبیر «غیبت» و «حیرت» که در کلمات معصومین(ع) به تکرار آمده، این انتظارات را شناخت و در راه تحقق آنها گام برداشت. بررسی برخی مصادیق «حیرت»، معرفی عوامل کاهش آن و تبیین مهم‌ترین انتظارات آن حضرت از منتظران، موضوعی است که توسط آیت الله سید مجتبی نور مفیدی در این نوشتار به گونه‌ای شایسته و مختصر به آن پرداخته شده است.

 

 

این اثر در دو فصل تألیف شده است که عناوین فصول و برخی از اهم مباحث این اثر عبارتند از:

غیبت و حیرت
✅ بررسی حیرت در عصر غیبت
✅ هشدار ائمه(ع) نسبت به حیرت در عصر غیبت
✅ مهم‌ترین حیرت‌های دوران غیبت

انتظارات امام عصر(عج)
✅ مقدمه شناخت امام زمان
✅ خویش مراقبتی در برابر گناه(تقوا) و اخلاق نیکو
✅ ایجاد توانایی‌های لازم(انتظار فرج)
✅ اتحاد و همدلی