کتاب بسترهای انحراف اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی منتشر شد

کتاب «بستر‌های انحراف» اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.

 

انسان برای رسیدن به هدف غایی خلفت و زندگی راستین و خوشبختی ابدی، با موانع و دشواری هایی روبرو است. این موانع بر دو قسم بیرونی و درونی تقسیم شده اند: از موانع درونی به اموری همچون خودخواهی، جهل و نادانی، شک و تردید، آرزوهای دور و دراز، وسوسه، مکر و حیله و از موانع بیرونی به مواردی مانند وراثت، خانواده، جامعه و شیوه حکم رانی می‎توان اشاره کرد.

اثر پیش رو با عنوان »بستر های انحراف» در بردارنده گفتارهای آیت الله سید مجتبی نورمفیدی است که توجه مخاطبان را به این دو بخش معطوف می‏ دارد و مهمترین عوامل زمینه ساز انحراف انسان از صراط مستقیم را تبیین می‎کند.

برچسب‌ها:, ,