حضور پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در نمایشگاه تخصصی فقهی در قم

حضور پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در دست آماده سازی پیرامون موضوعات نوپدید و مسائل فقه معاصر در نمایشگاه تخصصی فقهی در قم به مناسبت هفته پژوهش

یاد آور میشود ؛ این پژوهشگاه به همت حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی در سال ۱۳۹۹ در قم تاسیس شده است.