فقه معاصر – کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن

فقه معاصر – کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن

زمان: سه شنبه و چهار شنبه ساعت ۸ صبح

مکان: مدرسه مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني(ره) – مدرس ۲۲