قاعده اقرار

کتاب «قاعده اقرار» از مجموعه مباحث قواعد فقه سیاسی اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در ۱۳۶ صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.