سخنرانی رمضان 1397

بازدیدها: 9

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4752جلسه اول 1397/03/14 سالگرد رحلت امام خمینی(قدس)
4753جلسه دوم 1397/03/16 21 رمضان
4754جلسه سوم 1397/03/22 در جمع طلاب حوزه علمیه آق قلا