قاعده حرمت اعانه بر اثم

کتاب «قاعده حرمت اعانه بر اثم» از مجموعه مباحث قواعد فقه سیاسی اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در ۱۶۸صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.

عصیان و نافرمانی خداوند متعال در هر سطحی، مغضوب درگاه الهی است. هرگناهی افزون بر احکامی مانند وجوب و توبه، آثار دنیوی و اخروی نیز در پی دارد. از اين رو یاری رساندن به دیگران برای انجام گناه و فراهم کردن زمینه معصيت، موضوعی پراهمیت بوده و هست و به همین دلیل بررسی حکم آن در قالب یک قاعده فقهی تحت عنوان «حرمت اعانه براثم» مطرح شده است.

این مسئله در عرصه های عمومی و اجتماعی همچنان به چشم می خورد و كثرت همين پديده تبدیل به دغدغه ای شده است تا نویسنده اثر حاضر را به سامان برساند.

برچسب‌ها:, , ,