عرضه آثار استاد نورمفیدی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

عرضه برخی از آثار مکتوب حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی و استاد سید مجتبی نورمفیدی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

علاقه مندان جهت بازدید و سفارش آثار به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

https://book.icfi.ir/book?title=&publisher=&distributor=&author=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%DB%8C&subject=&issueYear=&edition=&isbn=&bookLang=&bookType=