سخنرانی استاد سید مجتبی نورمفیدی در مصلی وحدت گرگان – شب قدر