مقدمات بنیادین تفسیر قرآن

تفسیر قرآن مقوله ای بسیار پیچیده است و بدون اغراق چونان گام برداشتن در مرز هدایت و ضلالت است. اما بدون رجوع به تفسیر، آن هم در عصر غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، نمی توان در عرصه تدبر قرآن توفیق یافت؛ تا چه رسد به عمل کردن به مفاهیم عمیق آن. درست پیمودن راه ثواب در بحث تفسیر، طریقی مقدماتی دارد که راهرو، ناگزیر از پیمودن موفق آن است.

نوشته پیش رو حاصل تدریس آیت الله سید مجتبی نورمفیدی با عنوان «مقدمات بنیادین تفسیر قرآن»، تلاشی برای دستیابی به مقدمات ضروری تفسیر است که در آن سعی شده به طور مختصر و مفید به مهم ترین مباحث پیشاتفسیری پرداخته شود.

شایان ذکر است که مقدمات تفسیر که از آن به «مدخل التفسیر» نیز تعبیر می شود، علوم یا موضوعات علمی هستند که فهم و شناخت قرآن، به صورت مؤثر به دانستن این امور وابسته است.

برچسب‌ها:, , ,