مسائل بنیادین علم رجال

چشمه جوشان علم پیامبر اسلام و واهل بیت علیهم السلام ، شاه راه حیاتی فقه و تفقه است و بی شک سنت (فعل، تقریر و قول معصوم (ع) ) بیشترین نقش را در استنباط احکام شرعی دارد.

برای تشخیص صحت و اعتبار احادیث و روایات، نیازمند علومی مانند «رجال» و «درایه» هستیم تا به کمک آنها روايات را ارزیابی کنیم. این جاست که نقش و اهمیت این علوم در استنباط احکام و نیاز فقیه به آنها، این دو دانش را در صدر توجهات فقیهان قرار داده است. نوشتار حاضر که حاصل جلسات درسی استاد ارجمند آیت الله سید مجتبی نورمفیدی است، در پنج بخش به این مهم پرداخته است:

بخش اول: مصادر روایی.

بخش دوم: مصادر رجالی.

بخش سوم: توثيقات.

بخش چهارم: تحمل و نقل روایات.

بخش پنجم: بررسی وثاقت برخی راویان مورد اختلاف.

برچسب‌ها:, , , , ,