فقه و معارف

 

مسائل جدید در هر دوره و عصری قهرا پیش می آیند، ولی نکته مهم این است که در دهه های اخیر به خاطر رشد بی سابقه و شگفت انگیز علم و تکنولوژی، شاهد گسترش چشم گیر مسائل جدید و موضوعات نو پدید هستیم و این ضرورت اهتمام حوزه های علمیه و به خصوص فقیهان را برای انطباق و پاسخگویی فقه به این مسائل بیشتر می کند.

برچسب‌ها:, , , ,