شفاعت اهل بیت (علیهم السلام) حقیقت و قلمرو

با آنکه آیات متعدد و روایات متواتر بر این آموزه قطعی دین و ضرورت مذهب دلالت می کنند، هم چنان جمعی قلیل بر رد آن اصرار ورزیده و بر انکار خویش پای می فشارند. اسفبارتر آن که در میان معتقدان به این اصل، گروهی از پیروان اهل بیت علیهم السلام نیز به کمک منکران و معاندان شتافته و با ارائه تصویری نادرست از آن، به بی مبالاتی برخی هوس بازان و دنیا فریفتگان دامن زده و موجبات سوء استفادهی آنان را فراهم کرده اند.

برچسب‌ها:, , , ,