رمضان 1432 (1390 شمسی)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4505جلسه اول
4506جلسه دوم
4507جلسه سوم سخنرانی استاد سید مجتبی نورمفیدی در شب 21 ماه رمضان
4508جلسه چهارم سخنرانی استاد سید مجتبی نورمفیدی در مصلی وحدت گرگان - شب قدر